July 23, 2024

Appendicitis treatment na walang Surgery

Sa karamihan ng mga kaso, ang primary treatment para sa appendicitis ay ang surgery na tinatawag na appendectomy, kung saan tinatanggal ang infected o pamamagang appendix. Ito ang kinikilalang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Gayunpaman, may mga sitwasyon na hindi agad-agad na maisasagawa ang surgery dahil sa mga kadahilanan tulad ng kahinaan ng pasyente, iba’t ibang medical conditions, o iba pang mga komplikasyon.