June 22, 2024

Ano ang dahilan at Sintomas ng Appendicitis?

Spread the love

Ang appendicitis ay dulot ng pamamaga o impeksyon ng appendix, isang maliit na bahagi ng sistema ng digestive tract na matatagpuan sa kanan na bahagi ng tiyan. Ang mga pangunahing dahilan ng appendicitis ay kinabibilangan ng sumosunod.

Obstruksyon

Isa sa mga pangunahing sanhi ng appendicitis ay ang obstruksyon o pagbara ng appendix. Ito ay maaring mangyari kapag mayroong mataas na concentration ng mga solids, tulad ng fecal matter, na naipon sa appendix. Ito ay maaaring maging sanhi ng pamamaga at impeksyon.

Infection

Ang impeksyon sa appendix ay maaaring maging sanhi ng appendicitis. Kapag ang mikrobyo, tulad ng bacteria, ay nakapasok sa appendix at nagdulot ng pamamaga, maaaring magresulta ito sa appendicitis.

Inflammation

Ang pamamaga ng ibang bahagi ng katawan, tulad ng gastrointestinal tract, ay maaaring magdulot ng pamamaga sa appendix. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na “reflex inflammation.”

Trauma

Ang physical trauma sa abdomen o appendix area ay maaaring magdulot ng pamamaga sa appendix at maging sanhi ng appendicitis. Ito ay maaaring mangyari kapag may mga banggaan o injury sa tiyan.

Genetics

May mga pagsasalaysay ng pamilya na nagpapakita ng pagiging mataas ang panganib na magkaroon ng appendicitis. Ito ay maaring may kaugnayan sa genetic factors na nagdadala ng mas mataas na panganib sa pagkakaroon ng kondisyong ito.

Ang appendicitis ay isang emergency medical condition na kailangang agarang tratuhin. Kapag hindi ito naagapan, maaring sumabog ang appendix at magdulot ng mas malalang komplikasyon. Ang mga sintomas ng appendicitis ay karaniwang kasama ang matinding sakit sa tiyan, lagnat, pagtatae o pagtatae, at hirap sa pag-ubo. Kapag may mga ganitong sintomas, mahalaga na magpakonsulta agad sa doktor o pumunta sa ospital para sa tamang diagnosis at surgery na tinatawag na appendectomy, kung kinakailangan.

FAQS – Mga sintomas ng may Appendix o Appendicitis

Ang appendicitis ay isang kondisyon kung saan ang appendix, isang maliit na bahagi ng gastrointestinal tract, ay nagiging pamamaga o nahahawaan ng impeksyon. Ito ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na sintomas:

Matinding Sakit sa Tiyan

Ang pangunahing sintoma ng appendicitis ay matinding sakit sa kanang bahagi ng tiyan. Ang sakit na ito ay maaring magsimula sa paligid ng pusod o malapit sa pusod bago ito lumipat sa kanang bahagi ng tiyan. Ang sakit ay karaniwang nagsisimula na parang kirot o discomfort bago ito lumala at maging masakit.

Paglala ng Sakit

Ang sakit sa tiyan ay karaniwang lalala habang tumatagal. Sa mga unang oras, ito ay maaring maging intermittent o hindi gaanong matindi, subalit habang ang pamamaga ng appendix ay lumalala, ang sakit ay mas nagiging matindi at patuloy na nararamdaman.

Pagkawala ng Ganang Kain

Ang mga taong may appendicitis ay maaring mawalan ng ganang kumain dahil sa pagka-uncomfortable ng tiyan.

Lagnat

Karaniwang nagkakaroon ng lagnat ang mga taong may appendicitis. Ito ay isa sa mga senyales na may impeksyon sa katawan.

Pagtatae o Pagtatae

May mga indibidwal na nagkakaroon ng diarrhea o pagtatae bilang bahagi ng sintomas ng appendicitis.

Pag-ubo

Ang ubo o pag-ubo ay maaring magkasama sa mga sintomas ng appendicitis, lalo na kung may mga sintomas ng pamamaga ng lungsod.

Hirap sa Paghinga

Ito ay maaring mangyari kung ang appendix ay sobrang napamamaga at nagdudulot ng pagkakaroon ng hirap sa paghinga.

Pagsusuka

May mga taong may appendicitis na maaring magkaruon ng pagsusuka bilang bahagi ng kanilang sintomas.

Conclusion

Mahalaga na tandaan na ang sintomas ng appendicitis ay maaaring mag-iba-iba sa bawat indibidwal. Kung ikaw o ang isang tao sa iyong paligid ay may mga sintomas na maaaring kaugnay sa appendicitis, mahalaga na agad na mag-consult sa doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Ang appendicitis ay isang emergency medical condition na kailangang agarang tratuhin, at ang pag-delay sa pagtanggap ng medical attention ay maaaring magdulot ng mas malalang komplikasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *