July 23, 2024

Gamot sa Rayuma na Tablet

Ang rayuma, o arthritis, ay isang pangkaraniwang kondisyon sa kalusugan na nagdudulot ng pamamaga, sakit, at kahirapan sa paggalaw ng mga kasu-kasuan sa katawan. Karaniwang epekto ito ng pagsira o pagkasira ng cartilage, isang makapal na yungib na nagbibigay ng proteksyon sa mga kasu-kasuan.