July 23, 2024

Herbal na gamot sa Lagnat, (Listahan ng Herbal)

May mga herbal na gamot at remedyo na maaring magamit para sa pagsabayan ng pagpapababa ng lagnat. Ngunit, mahalaga pa rin ang konsultahin ang iyong doktor bago subukan ang anumang herbal na gamot, lalo na kung ikaw ay may iba pang mga kondisyon o nagtatake ng iba’t ibang mga gamot, upang masiguro na ito ay ligtas at hindi magdudulot ng mga hindi inaasahang epekto. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga herbal na gamot na maaring magamit para sa lagnat.