July 23, 2024

Gamot sa Pigsa sa Suso

Ang pigsa sa suso, o breast abscess, ay isang impeksyon sa breast tissue na maaaring magdulot ng pamamaga, pamumula, at pag-usbong ng bukol na pus-filled. “Breast boils occur when a hair follicle becomes infected by bacteria. The infection causes the area to become inflamed, red, and …

Gamot sa Pigsa na Ointment

Ang pigsa, kilala rin bilang boil, ay isang pamamaga ng balat na nagiging sanhi ng impeksiyon sa hair follicle o oil gland. Ito ay nagiging bukol na puno ng pus na karaniwang masakit at nagdudulot ng pamamaga. Karaniwang nangyayari ito sa mga mas maraming buhok …