July 23, 2024

Saan nakukuha ang Rabies ng Aso?

Ang rabies sa mga aso at iba pang hayop ay dulot ng rabies virus. Ang virus na ito ay nakuha at naililipat mula sa isang hayop na may rabies sa iba pang mga hayop o tao sa pamamagitan ng kagat, laway, o mga sugat. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang mga aso ay maaring magkaruon ng rabies.