July 23, 2024

Mabisang Gamot sa Trangkaso, Home remedy

Ang trangkaso (flu) ay isang viral infection na kadalasang may mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon, pananakit ng katawan, pagkahilo, at pangangati ng lalamunan. Kahit walang eksaktong lunas para dito, maaari kang gumamit ng mga home remedy at over-the-counter na gamot para mapabuti ang mga sintomas. Narito ang ilang mabisang gamot at home remedy para sa trangkaso.