June 22, 2024
UTI

Nakakahawa ba ang UTI na sakit?

Hindi karaniwang nakakahawa ang urinary tract infection (UTI) na sakit. Ang UTI ay kalimitang dulot ng pagpasok ng bacteria sa urinary tract ng isang tao, at ang impeksyon ay umuusbong sa loob ng katawan nito. Hindi ito kasing-tulad ng mga nakakahawang sakit tulad ng sipon o trangkaso na maaaring madali itong makahawa sa iba.