June 22, 2024

Home remedy sa paghilab ng Tiyan na pwede gawin sa bahay

May ilang home remedies na maaaring subukan upang maibsan ang paghilab ng tiyan. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang mga remedyong ito ay maaaring maging epektibo depende sa sanhi ng paghilab at ang kalikasan ng iyong nararamdaman. Kung ang paghilab ng tiyan ay patuloy o may iba pang sintomas, mahalaga ang konsultahin ang isang propesyonal na pangkalusugan. Narito ang ilang home remedies na maaaring subukan