June 22, 2024

Gamot sa Pigsa sa Suso

Spread the love

Ang pigsa sa suso, o breast abscess, ay isang impeksyon sa breast tissue na maaaring magdulot ng pamamaga, pamumula, at pag-usbong ng bukol na pus-filled.

“Breast boils occur when a hair follicle becomes infected by bacteria. The infection causes the area to become inflamed, red, and painful. Pus may leak from the boil or need to be surgically drained – Very well Health

Ang paggamot para dito ay maaaring kailanganin depende sa laki at kalagayan ng pigsa, ngunit maaaring maglaman ng mga sumusunod na hakbang.

Warm Compress

Gumamit ng mainit na kompresang may sukat na towel o yelong ibinabad sa mainit na tubig. I-apply ito sa apektadong bahagi ng suso ng 15-20 minuto ng ilang beses sa isang araw. Ang init ay maaaring makatulong sa pag-usbong ng nana at paglabas nito.

Antibiotics

Sa karamihan ng mga kaso, maaaring irereseta ng doktor ang mga antibiotics upang labanan ang bacterial infection. Mahalaga na tapusin ang buong kurso ng gamot kahit na mawala na ang mga sintomas.

BACTROBAN 2% Mupirocin 20mg/g Ointment 5g

Antibacterial Ointments:

Maraming OTC antibacterial ointments na naglalaman ng mga sangkap tulad ng bacitracinneomycin, at polymyxin B. Ang mga ito ay maaaring makakatulong sa paglaban sa bakterya na nagdudulot ng impeksiyon.

Lucky Super Soft Bacitracin Zinc First Aid Antibiotic Ointment 14g

TRIMYCIN Bacitracin + Polymyxin B + Neomycin Ointment 5g

Polyfax polymyxin b skin ointment 20g original

Pagsusuri ng Doktor

Sa mga malalang kaso o kung ang pigsa ay lumala, maaaring kailanganin ng doktor na magbigay ng masusing pagsusuri. Sa ilalim ng ilang mga kaso, maaaring kinakailangan ang pagsasagawa ng minor surgery para alisin ang pus sa loob ng pigsa.

Iwasan ang Pagpuputok

Hindi inirerekomenda ang pagpuputok ng pigsa nang sarili. Ito ay maaaring magdulot ng lalong pagkalat ng impeksyon.

Pahinga

Magbigay ng sapat na pahinga at tulungan ang sarili na mapabuti ang immune system.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor para sa eksaktong pag-diagnose at paggamot ng pigsa sa suso. Sa ilalim ng ilang kaso, maaaring kinakailangan ang agarang interbensyon at maingat na pagsusuri.

FAQS – Bakit nagkakaroon ng pigsa sa suso ng babae

Ang pigsa sa suso, o breast abscess, ay karaniwang sanhi ng bacterial infection sa breast tissue. Ang pangunahing dahilan ng pigsa sa suso ay ang pagtama ng bacteria, kadalasang Staphylococcus aureus, sa isang milk duct o hair follicle sa loob ng suso. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng pigsa sa suso ng babae.

1. Impeksiyon sa Breast Ducts

Ang mga milk ducts sa suso ay maaaring maging daanan para sa bacteria na maaaring pumasok at magsanhi ng impeksiyon. Ang paglago ng bacteria sa loob ng ducts ay maaaring magdulot ng pigsa.

2. Pagpupump ng Gatas

Ang mga babae na nagpupump ng gatas o nagpapadede ay maaaring magkaruon ng mas mataas na panganib na magkaruon ng pigsa dahil sa posibilidad ng mikrobyo na pumasok sa mga ducts.

3. Damaged or Cracked Nipple

Ang nipple na nasira o napunit ay maaaring maging daan para sa bacteria na makapasok at magdulot ng impeksiyon.

4. Pagkakaroon ng Sakit

Ang mga kondisyon tulad ng mastitis, na isang impeksiyon sa breast tissue na karaniwang nararanasan ng mga nagpapadede, ay maaaring magdulot ng pigsa.

5. Compromised Immune System

Ang mga taong may compromised na immune system ay mas maaaring magkaruon ng bacterial infections, kabilang ang pigsa.

6. Breastfeeding Issues

Ang hindi tamang pag-attach ng sanggol sa breast o iba pang isyu sa breastfeeding ay maaaring magdulot ng mga nasirang ducts na maaaring maging sentro ng bacterial growth.

Ang pigsa sa suso ay maaaring makaramdam ng masakit, pamamaga, at maaring may kasamang lagnat. Mahalaga ang agarang pagkonsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri, pag-diagnose, at paggamot ng pigsa. Maaaring kailangan ng antibiotic therapy o iba pang mga hakbang depende sa kalagayan ng pigsa.

FAQS – Paano makaiwas sa Pigsa sa suso

Ang mga sumusunod ay ilang hakbang na maaaring gawin upang makaiwas sa pagkakaroon ng pigsa sa suso:

Tamang Paggamit ng Breast Pump – Kung nagpapadede, siguruhing tama ang paggamit ng breast pump at tiyaking malinis ito bawat paggamit. Huwag gamitin ang isang breast pump na hindi malinis o hindi tama ang pag-aayos.

Tamang Attachment sa Breastfeeding – Kung breastfeeding, matutunan ang tamang attachment o pagkakakabit ng sanggol sa suso. Ang tamang technique ay makakatulong sa pag-iwas sa masamang pag-pressure o pagkakaruba ng ducts.

Regular na Pagpupunas – Panatilihin ang kalinisan ng suso sa pamamagitan ng regular na pagpupunas. Huwag magpabaya sa paglinis ng nipples at breast tissue upang mapanatili ang malusog na balat at maiwasan ang bacterial growth.

Regular na Pag-eehersisyo – Ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng immune system. Ang isang malusog na katawan ay mas may kakayahan na labanan ang impeksiyon.

Magsuot ng Komportableng Damit – Pumili ng tamang sukat at uri ng bra na komportable. Ang maayos na sukat ng bra ay makakatulong sa pag-iwas sa pagkakaruba o pressure sa breast tissue.

Pag-iwas sa Pagiging Dehydrated – Ang pagiging dehydrated ay maaaring makahina sa immune system. Panatilihing may sapat na pag-inom ng tubig upang mapanatili ang tamang hydration ng katawan.

Mahusay na Nutrisyon – Ang wastong nutrisyon ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan, kabilang ang kalusugan ng balat at immune system. Kumuha ng sariwang prutas, gulay, at buong grains.

Pagsusuot ng Maluwag na Damit – Magsuot ng mga maluwag na damit, lalo na kapag mainit ang panahon, upang maiwasan ang pagkaka-friction sa balat.

Iwasan ang Paninigarilyo – Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng pagsisikip ng mga blood vessels, na maaaring makakatulong sa paglabas ng mga bacteria.

Mahusay na Personal Hygiene – Panatilihin ang mahusay na personal hygiene, lalo na sa pagligo at paglilinis ng mga bahagi ng katawan, upang mapanatili ang malusog na balat at maiwasan ang bacterial growth.

Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang malaking pagbabago sa kalagayan o kung mayroong mga sintomas ng impeksiyon, mahalaga ang magpakonsulta sa doktor para sa eksaktong pagsusuri at payo.

FAQS – Kailan dapat mag pa-check up sa Pigsa sa Suso?


Kung ikaw ay mayroong pigsa sa suso at mayroong mga sintomas ng impeksiyon o hindi ito bumubuti sa loob ng ilang araw, mahalaga na magpatingin ka sa doktor. Narito ang ilang mga sitwasyon kung kailan mahalaga na agad na magpatingin sa doktor.

Lumalala ang Pamamaga

Kung ang pigsa ay lumalaki, mas nagiging masakit, o lumalala ang pamamaga, ito ay maaaring senyales ng mas malalang impeksiyon. Agad na konsultahin ang doktor upang maagapan ito.

May Kasamang Lagnat

Ang lagnat ay isang senyales ng posibleng systemic na impeksiyon. Kung may kasamang lagnat ang pigsa, mahalaga ang agarang pagpunta sa doktor.

Paglabas ng Abnormal na Likido

Kung mayroong paglabas ng pus o iba pang abnormal na likido mula sa pigsa, ito ay maaaring magpapahiwatig ng mas malalang impeksiyon na kailangan ng medikal na interbensyon.

Matindi ang Sakit

Kung ang pigsa ay sobrang masakit at hindi maayos na nawawala sa pamamagitan ng home remedies, ito ay isang senyales na kailangan ng masusing pagsusuri ng doktor.

Hirap sa Pag-angat ng Braso

Kung mayroong hirap sa pag-angat ng braso, o kung ang pigsa ay nasa isang lugar na maaring makaapekto sa movement ng braso, ito ay isang pangangailangan na magpa-check up.

Hindi Nawawala sa Pagsusumikap na Paggamot

Kung matagal nang ginagamot ang pigsa sa pamamagitan ng home remedies at hindi pa rin ito bumubuti, kahit na lumala pa, mahalaga ang agarang konsultasyon sa doktor.

Ang mga sitwasyon na ito ay maaaring magpapahiwatig ng mas malalang kondisyon na maaaring kailangan ng masusing pagsusuri at gamutan. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pagtakda ng nararapat na hakbang na kinakailangan.

References:

https://www.verywellhealth.com/boil-on-breast

https://gamotngsakit.com/gamot-sa-pigsa-na-ointment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *