June 22, 2024
UTI

Nakakahawa ba ang UTI na sakit?

Spread the love

Hindi karaniwang nakakahawa ang urinary tract infection (UTI) na sakit. Ang UTI ay kalimitang dulot ng pagpasok ng bacteria sa urinary tract ng isang tao, at ang impeksyon ay umuusbong sa loob ng katawan nito. Hindi ito kasing-tulad ng mga nakakahawang sakit tulad ng sipon o trangkaso na maaaring madali itong makahawa sa iba.

Sa kabila nito, may mga hindi pangkaraniwang sitwasyon kung saan maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng UTI sa isa pang tao, partikular sa mga kababaihan. Halimbawa, ang sexual intercourse ay maaaring magdulot ng paglilipat ng bacteria mula sa genital area ng isang tao patungo sa urinary tract ng kanyang kasosyo, na maaaring magdulot ng UTI. Ito ay tinatawag na “honeymoon cystitis” o “honeymoon UTI.”

Sa pangkalahatan, ang UTI ay hindi itinuturing na sakit na nakakahawa, at hindi ito madaling maipapasa mula sa isa’t isa. Gayunpaman, ang tamang hygiene, tulad ng pagsusunod sa wastong paraan ng paglilinis at paggamit ng palikuran, ay mahalaga upang maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng UTI at upang mapanatili ang pangkalusugan ng urinary tract.

Ano ang dapat gawin kapag mayroon kang UTI

Kapag may urinary tract infection (UTI), mahalaga ang agarang pagtugon upang mapanatili ang kalusugan ng urinary tract at maiwasan ang mga komplikasyon. Narito ang mga hakbang na dapat gawin kapag may UTI:

Konsultahang Agad ang Doktor

Kapag may mga sintomas ng UTI, tulad ng pananakit sa ibabaw ng pantog habang ihi, madalas na pag-ihi, pamamaga ng lower abdomen, o pangingitim ng ihi, mahalaga na kumonsulta ka agad sa isang doktor. Ang doktor ay mag-a-assess ng mga sintomas at maaaring mag-order ng mga pagsusuri, tulad ng urine culture, upang matukoy ang eksaktong uri ng bacteria na sanhi ng UTI.

Sundan ang Reseta ng Doktor

Kung ikaw ay bibigyan ng antibiotic o iba pang gamot ng doktor, siguruhing sundan mo ang tamang dosis at duration ng paggamot. Hindi dapat baliin o itigil ang pag-inom ng gamot nang maaga kahit na mawala na ang mga sintomas.

Pag-inom ng Maraming Tubig

Inumin ng sariwang tubig ang magtutulong upang ma-flash out ang mga bacteria mula sa urinary tract. Mag-inom ng mas maraming tubig kaysa sa karaniwan upang mapanatili ang hydration.

Huwag Pigilin ang Pag-ihi

Huwag pigilin ang urge na mag-urinate. Mahalaga ang regular na pag-urinate upang maiwasan ang pagsasalin ng bacteria sa pantog.

Tamang Hygiene

Siguruhing laging malinis ang genital area. Huwag maghawak ng mataas na hygiene, at gawing habit ang tamang paglinis pagkatapos umihi.

Pahinga

Ibigay ang oras para sa katawan ng tamang pahinga. Ang katawan ay mas madaling maka-recover mula sa impeksyon kapag may sapat na pahinga.

Avoid Irritants

Iwasan ang mga irritants tulad ng matapang na kape, alkohol, at mga inuming may sangkap na asido, dahil ito ay maaaring magdagdag ng pagka-iritate sa urinary tract.

Bantayan ang Komplikasyon

Kung ang mga sintomas ay hindi bumuti o lumala, o kung may mga komplikasyon tulad ng mas mataas na lagnat, pananakit sa likod, o pamamaga ng kidney, agad itong ipaalam sa doktor.

Ang UTI ay dapat na seryosohin at tamang gamutin upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Sa pamamagitan ng tamang pagtugon, maari mong malunasan ang UTI nang maayos. Gayunpaman, mahalaga rin na iwasan ang mga kadahilanan na maaaring magdulot ng UTI, tulad ng hindi malinis na hygiene at pagpigil sa pag-ihi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *