July 23, 2024

Ilang taon ang epekto ng Anti Rabies sa Tao?

Spread the love

Ang rabies vaccine ay may epekto sa katawan ng tao sa isang limitadong panahon, at ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa rabies virus sa loob ng ilang taon. Karaniwang tinuturing na “epektibo” ang rabies vaccine sa pagprotekta sa tao laban sa rabies sa loob ng tatlong hanggang limang taon. Pagkatapos ng naturang panahon, ang proteksyon laban sa rabies ay maaaring bumaba, at maaaring kinakailangan ang booster shot o karagdagang pagbabakuna upang mapanatili ang epekto nito.

Sa mga tao na nanganganib na ma-expose sa rabies virus, tulad ng mga beterinaryo, mga tao na may trabaho sa mga hayop, o mga taong nakakasalamuha ng wild animals, ang regular na pagbabakuna ng rabies ay isang pangkaraniwang praktisya. Ang mga booster shots o karagdagang bakuna ay ibinibigay sa mga taong ito upang mapanatili ang mataas na antas ng proteksyon laban sa rabies virus.

Ito ay mahalaga dahil ang rabies ay isang malubhang sakit na maaring magdulot ng kamatayan kapag hindi naagapan. Kung ikaw ay nanganganib na ma-expose sa rabies, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor o healthcare provider upang malaman ang tamang schedule ng pagbabakuna at ang mga kailangang booster shots para mapanatili ang proteksyon mo laban sa rabies.


Gaano kadalas ang Booster shots na anti rabies

Ang pagkakaroon ng booster shots para sa anti-rabies vaccine ay maaaring iba-iba depende sa ilang mga factors, tulad ng uri ng bakuna na ginamit at ang iyong exposure sa rabies. Ngunit karaniwang iniuutos ang mga booster shots sa mga sumusunod na paraan:

Sa pangunahing bakuna para sa rabies

Pagkatapos ng unang bakuna laban sa rabies, karaniwang isinusunod ang isang booster shot pagkatapos ng 1 hanggang 3 buwan. Ito ay tinatawag na “booster dose” o “second dose.”

Para sa mga nanganganib na tao

Kung ikaw ay nanganganib na ma-expose sa rabies dahil sa iyong trabaho o regular na pakikialam sa mga hayop (tulad ng mga beterinaryo o mga nagtatrabaho sa animal shelters), maaaring kinakailangan mong magkaruon ng mga karagdagang booster shots. Ang mga booster shots ay karaniwang ibinibigay kada 1 hanggang 2 taon matapos ang unang pangunahing series ng bakuna.

Pagkatapos ng exposure

Kung ikaw ay nakagat o nanganganib na mahawa ng rabies, maaaring kailanganin mong magkaruon ng mga booster shots ayon sa takdang schedule. Ang doktor o healthcare professional ang makakapagbigay ng tamang gabay ukol dito, at ito ay depende sa naturang sitwasyon.

Conclusion

Mahalaga na sumunod sa mga rekomendasyon ng iyong doktor o healthcare provider tungkol sa mga booster shots para sa rabies. Ang mga booster shots ay mahalaga upang mapanatili ang mataas na antas ng proteksyon laban sa rabies virus at upang maiwasan ang pag-develop ng rabies sakaling magkaruon ka ng exposure sa virus.

One thought on “Ilang taon ang epekto ng Anti Rabies sa Tao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *