June 22, 2024

Nakakahawa ba talaga ang Sore Eyes- Alamin ibat ibang klase ng Sore eyes at Gamot

Spread the love

Ang sore eyes, na kilala rin bilang conjunctivitis, ay maaaring nakakahawa depende sa sanhi nito. May tatlong pangunahing uri ng conjunctivitis: viral, bacterial, at allergic. Ang viral at bacterial conjunctivitis ay maaaring maging nakakahawa, habang ang allergic conjunctivitis ay hindi nakakahawa. Narito ang karagdagang impormasyon.

Viral Conjunctivitis

Ang viral conjunctivitis ay sanhi ng mga virus tulad ng adenovirus. Ito ay maaaring maging nakakahawa, lalo na sa mga unang araw ng sintomas. Ang mga virus na ito ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng diretso na contact sa mga mata o sa pamamagitan ng mga droplets mula sa pag-ubo o pagbahing ng isang taong may sakit. Ang mga tao ay maaaring mahawahan kapag nagkaruon sila ng direct contact sa mga mata ng isang taong may viral conjunctivitis o sa mga bagay na nahawahan ng mata ng may sakit.

Bacterial Conjunctivitis

Ang bacterial conjunctivitis ay maaaring maging nakakahawa, lalo na kung hindi ito maayos na naaayos. Ito ay kadalasang sanhi ng mga bacteria tulad ng Staphylococcus o Streptococcus. Ang bacterial conjunctivitis ay maaring kumalat sa pamamagitan ng mga contact lens, kamay, o mga personal na gamit na naaapektohan ng mata ng may sakit.

Allergic Conjunctivitis

Ang allergic conjunctivitis ay hindi nakakahawa. Ito ay sanhi ng mga allergen tulad ng polen, alikabok, o alerhiya sa mga hayop. Ang mga sintomas ng allergic conjunctivitis ay maaaring magkaruon ng mga mataas na pangangati, pamamaga, at pagluluha ng mga mata, ngunit ito ay hindi dulot ng mga virus o bacteria.

Sa pangkalahatan, ang tamang hygiene tulad ng regular na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa pagkamot sa mata, at paggamit ng mga disinfectant drops para sa mga mata ay makakatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng sore eyes at ang pagkalat nito sa iba. Kung ikaw ay may sore eyes, mahalaga na sundan ang mga payo ng iyong doktor o optometrist at iwasan ang direktong contact sa ibang tao hanggang sa magamot ang kondisyon.

Sintomas ng Sore Eyes sa Bata

Ang mga sintomas ng sore eyes o conjunctivitis sa mga bata ay maaaring mag-iba-iba depende sa sanhi ng kondisyon. Narito ang mga karaniwang sintomas ng sore eyes sa mga bata:

Pangangati – Ang pangangati ng mata ay isa sa mga pangunahing sintomas ng sore eyes. Ang mga bata ay maaaring magkamot o maglabas ng mga mata dahil sa pangangati.

Pamumula – Ang mga mata ng bata ay maaaring magkaroon ng pamumula o pamamaga sa conjunctiva, ang balat na sumusukob sa mata.

Pamamaga – Maaaring magkaruon ng pamamaga ang mga mata ng bata, at maaaring ito ay kasama ng pamumula.

Paglalabas ng Luhang Malamlam – Maaaring magkaruon ng paglalabas ng luhang malamlam o mataas na luha mula sa mga mata ng bata.

Paninilaw ng Mga Mata – Sa mga kaso ng bacterial conjunctivitis, maaaring magkaruon ng paglalabas ng puting o yellowish na bukol mula sa mata.

Sensasyon ng Pagkamumula – Ang mga bata ay maaaring maramdaman ang pagkamumula o mainit na sensasyon sa mata.

Madalas na Pagbubukas at Pikit ng Mata – Ang mga bata ay maaaring madalas na nagbubukas at naghahabhab ng mga mata dahil sa discomfort.

Light Sensitivity – Ang ilaw mula sa araw o mula sa ilaw sa loob ng bahay ay maaaring magdulot ng discomfort o pananakit ng mata sa mga batang may sore eyes.

Pag-ubo o Pagbahing – Ang mga bata ay maaaring umubo o umbahing at mahawahan ang mga kapwa bata sa pamamagitan ng mga droplets mula sa kanilang mga mata.

Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor o pediatrician kapag may mga sintomas ng sore eyes ang isang bata. Ang tamang diagnosis ay makakatulong sa pagtukoy ng tamang sanhi at treatment para sa kondisyon. Kapag may sore eyes, mahalaga ring sundan ang mga hakbang na pangkalusugan tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa pagkamot sa mata, at pag-iwas sa direct contact sa mga mata ng mga may sakit.

Mga Karaninwang Gamot sa Sore eyes na Over the Counter

Kapag may sore eyes o conjunctivitis, maaaring subukan ang mga over-the-counter (OTC) na mga gamot na maaaring makatulong sa pag-alam ng mga sintomas at pagpapabawas ng discomfort. Narito ang ilang mga karaniwang OTC na gamot para sa sore eyes:

Artificial Tears

Ito ay mga lubricating eye drops na makakatulong sa pagpapabawas ng pangangati, pamamaga, at pamumula ng mata. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng dryness ng mata na maaring magdulot o pabigatin ang mga sintomas ng sore eyes.

EO Visualities Artificial Tears Formula – Eye Drops 10ml

Antihistamine Eye Drops

Kung ang sore eyes ay sanhi ng mga allergies, maaaring makatulong ang antihistamine eye drops sa pagpapabawas ng pangangati at pamamaga. Ang mga ito ay karaniwang mabisa sa mga sintomas ng allergic conjunctivitis.

Allergy Eye Relief Multi-Action Antihistamine & Redness Reliever Eye Drops

Decongestant Eye Drops

Ito ay maaaring gamitin kung ang mata ay may mga sintomas ng pamamaga at pamumula. Ang mga decongestant eye drops ay maaaring makatulong sa pagbawas ng redness ng mata.

Mga Combination Eye Drops

May mga OTC na combination eye drops na naglalaman ng iba’t ibang mga sangkap tulad ng antihistamines at decongestants na maaaring makatulong sa iba’t ibang mga sintomas ng sore eyes.

Lubricating Ointment

Ito ay isang espesyal na uri ng eye ointment na nagbibigay proteksiyon sa mata. Karaniwang ginagamit ito bago matulog upang mapanatili ang mata na lubricated habang natutulog ang pasyente.

ALCON DURATEARS NATURALE OINTMENT 3.5G GG4J

Saline Solution

Ang saline solution ay karaniwang ginagamit para sa paglilinis ng mga mata. Ito ay maaring magbigay-ginhawa sa mata kung ito ay na-irita o may mga foreign object.

2023✖Bausch + Lomb Sensitive Eyes Saline Solution Gentle pH Balanced with Potassium 12 Fl Oz (355ml)

Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor o optometrist bago gamitin ang anumang mga gamot para sa sore eyes, lalo na kung hindi mo tiyak ang sanhi ng iyong mga sintomas. Ang tamang diagnosis ay makakatulong sa tamang paggamot at pagpapabawas ng mga sintomas ng sore eyes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *