June 22, 2024

Sintomas ng Balisawsaw sa Babae at Lalaki

Spread the love

Ang balisawsaw o urinary incontinence ay maaaring mangyari sa parehong babae at lalaki, at maaaring magkaruon ng iba’t ibang sintomas depende sa uri nito. Narito ang mga pangunahing sintomas ng balisawsaw sa babae at lalaki.

Sintomas ng Balisawsaw sa Babae:

Stress Incontinence

Ito ay ang uri ng balisawsaw kung saan may pag-urong ng pantog kapag nag-eehersisyo, tumatawa, o nag-uubo. Maaaring makaranas ang babae ng mga sumusunod na sintomas:

-Pag-urong ng pantog habang nagsasanay o tumatawa.

-Pakiramdam ng parang may tumutunaw na likido kapag nag-eehersisyo.

Urge Incontinence

Ito ay ang uri ng balisawsaw kung saan biglaang may pangangailangan sa pag-urong ng pantog na mahirap pigilan. Maaaring makaranas ang babae ng mga sumusunod na sintomas:

-Biglang pag-urong ng pantog nang hindi inaasahan.

-Madalas na pangangailangan sa pag-urong.

Mixed Incontinence

Ito ay kumbinasyon ng stress at urge incontinence, kaya’t maaaring makaranas ang babae ng mga sintomas mula sa parehong uri.

Overflow Incontinence

Ito ay nauugnay sa hindi kumpletong pag-urong ng pantog, na nagdudulot ng labis na likido sa pantog. Maaaring makaranas ang babae ng:

-Labis na pangingihi sa maliit na dami.

-Pakiramdam na hindi naubos ang pantog pagkatapos mag-urong.

Sintomas ng Balisawsaw sa Lalaki:

Stress Incontinence

Ito ay mas karaniwang nararanasan ng mga babae, ngunit maaaring mangyari rin ito sa ilang lalaki. Maaaring mangyari ang mga sumusunod:

-Pag-urong ng pantog kapag nag-eehersisyo, tumatawa, o nag-uubo.

-Pagsabog ng ihi habang nag-e-exert.

Urge Incontinence

Tulad ng sa babae, ang mga lalaki ay maaari ring magkaruon ng urge incontinence kung saan may biglang pangangailangan na mahirap pigilan na mag-urong.

Overflow Incontinence

Maaaring mangyari ito kapag hindi maubos ang ihi sa pantog, na nagdudulot ng patuloy na pagtulo ng ihi sa maliliit na dami.

Functional Incontinence

Ito ay nauugnay sa kakulangan sa kakayahan ng tao na makontrol ang pag-urong ng pantog, lalo na sa mga may mga kondisyon na nag-aapekto sa kanilang kakayahan na maglakad o gumalaw ng maayos.

Mahalaga ang konsultasyon sa doktor upang ma-diagnose ang uri ng balisawsaw at makuha ang tamang treatment o management plan. Ang mga sintomas na ito ay maaring magdulot ng diin sa kalagayan ng tao, kaya’t mahalaga na kumonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan upang maayos itong pangalagaan.

FAQS – Over the counter na mga gamot at tulong sa Balisawsaw

Sa kasalukuyan, may mga over-the-counter (OTC) na produkto at pantog pads na maaaring makatulong sa pangangalaga ng balisawsaw (urinary incontinence). Narito ang ilang mga halimbawa.

Pantog Pads at Pantog Liners

May mga OTC na pantog pads at liners na maaring gamitin upang mai-absorb ang mga likido mula sa pantog. Ang mga ito ay maaring makatulong sa pag-kontrol ng pag-urong at pag-iwas sa mga insidente ng balisawsaw. Ang mga produkto na ito ay iba’t-ibang uri, depende sa dami ng likido na maaaring i-absorb.

Always Discreet Incontinence & Postpartum Incontinence Pads – Light Absorbency – 30ct

Pantog Briefs o Pantog Underwear

Ito ay mga uri ng pantog na maaring isuot tulad ng regular na underwear. Ang mga ito ay may built-in pantog protection para mai-absorb ang mga likido mula sa pantog.

Silicone bedridden use incontinence panty urine bag urine collection bag drainage bag airtight urine catcher liquid silicone urinal

Penile Clamp Men Urine Control Urinary Incontinence Care Soft Silicone Incontinence Clip Male Urinary Incontinence Clamp

Pantog Guards

Ito ay mga pantog protection na maaring isuot ng mga lalaki para sa mas mahusay na kontrol ng pag-urong. Ito ay ibinubukod sa mga briefs o underwear.

Pantog Inserts

Ito ay mga disposable na inserts na maaring isalaysay sa ibabaw ng existing na pantog. Ito ay makakatulong sa pag-absorb ng mga likido.

Pantog Creams o Ointments

Ang ilang mga OTC creams o ointments ay maaaring magbigay ng proteksyon sa pantog at makatulong sa pag-iwas sa irritation.

Urinary Care Incontinence Cream Postpartum Care Bladder Control

Supplement

Ang ilang mga dietary supplement, tulad ng pumpkin seed extract at mga produkto na mayaman sa bitamina D, ay inaangkin na makakatulong sa pangalaga ng pantog health.

CENTRUM Multivitamins for ADULT 425 Tablets Complete Vitamin C Vitamin D Vitamin E Magnesium Zinc B6

Kahit na may mga OTC na produkto para sa balisawsaw, mahalaga pa rin ang konsultasyon sa isang doktor o espesyalista sa pang-urolohiya para sa tamang diagnosis at pagtukoy ng pinakamabuting paraan ng pangangalaga. Ang doktor ay makakapagbigay ng rekomendasyon na naaayon sa kalagayan ng pasyente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *