July 23, 2024

Tubig sa Baga : Sintomas at Gamot

Spread the love

Ang “tubig sa baga” ay isa sa mga tawag sa medical condition na tinatawag na “pulmonary edema” o “edema ng baga.” Ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng sobrang pag-accumulate ng likido sa mga alveoli o mga sacs sa loob ng baga. Ito ay maaaring maugat o chronic, at ito ay maaaring sanhi ng iba’t ibang mga kundisyon.

Ang mga sintomas ng pulmonary edema ay maaaring magkakaiba, subalit maaaring kasama ang mga sumusunod:

Pag-ubo – Ito ay maaaring kasama ng pag-ubo ng pinkish o madulas na plema.

Pamumula ng labi o balat – Ang mga labi at balat ay maaaring magiging mapula o may kulay abo.

Panghihina – Dahil sa hindi sapat na oxygen na naihatid sa katawan, maaari kang maramdaman na sobrang pagka-uhaw at panghihina.

Pananakit ng dibdib – Ito ay maaaring maging sintomas ng underlying heart problem.

Pagkahilo o panghihina – Ito ay maaaring kaugnay ng kakulangan sa oxygen.

Ang mga pangunahing sanhi ng pulmonary edema ay maaaring kinabibilangan ng:

Heart Failure – Ang isang hindi magandang puso ay maaaring hindi naipapadala ng maayos ang dugo sa buong katawan. Ito ay maaaring magresulta sa pag-accumulate ng likido sa baga.

Infection – Ang mga impeksyon tulad ng pneumonia ay maaaring magdulot ng pamamaga ng mga alveoli sa baga.

Injury – Trauma o injury sa dibdib o baga ay maaaring magdulot ng pagkaruon ng edema.

Toxic Inhalation – Pagkakalantad sa mga kemikal o usok mula sa sunog ay maaaring magdulot ng edema.

Altitude Sickness – Sa mataas na lugar, ang kakulangan ng oxygen ay maaaring magdulot ng edema.

Ang treatment para sa pulmonary edema ay naglalayon sa pagtanggal ng sobrang likido mula sa baga at paggamot sa pangunahing sanhi nito. Ito ay maaaring kinabibilangan ng oxygen therapy, mga diuretic (gamot na nagpapalabas ng sobrang tubig sa katawan), at iba pang mga gamot na nagpapabuti sa kalusugan ng puso.

Kung ikaw o ang sinumang kilala mo ay may mga sintomas ng pulmonary edema, mahalaga na mag-consult agad sa isang healthcare professional dahil ito ay maaaring maging malubha at panganib sa buhay.

Halimbawa ng Diuretic na gamot sa tubig sa Baga

May iba’t ibang uri ng diuretic na gamot na maaaring gamitin para sa mga kundisyon na nauugnay sa sobrang tubig sa baga. Ang mga karaniwang diuretic ay maaaring kinabibilangan ng mga sumusunod.

Furosemide (Lasix)

Ito ay isa sa mga pinaka-karaniwang diuretic na ginagamit upang alisin ang sobrang tubig sa katawan. Ito ay karaniwang iniinom sa pamamagitan ng bibig.

Hydrochlorothiazide (HCTZ)

Ito ay isa pang oral na diuretic na nagpapalabas ng sobrang tubig sa katawan.

Spironolactone (Aldactone)

Ito ay isang diuretic na tinatawag na “potassium-sparing” dahil ito ay nagpapalabas ng tubig subalit hindi nito inaalis ang potassium sa katawan.

Bumetanide (Bumex)

Isa pang diuretic na ginagamit para alisin ang sobrang tubig sa katawan.

Torsemide (Demadex)

Isa pang uri ng diuretic na karaniwang ginagamit para sa mga kundisyon tulad ng heart failure at hypertension.

Ang mga diuretic na ito ay karaniwang inireseta ng mga doktor para sa mga pasyente na may mga kondisyon na nauugnay sa sobrang tubig sa baga, tulad ng heart failure, hypertension, at iba pang mga sakit na sanhi ng edema. Ngunit mahalaga na hindi ito iniinom nang walang reseta at sa ilalim ng patnubay ng isang healthcare professional, dahil ang tamang dosis at monitoring ay kailangan upang maiwasan ang mga posibleng side effects.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *