June 22, 2024

Mabisang gamot sa Arthritis sa Tuhod

Spread the love

Ang pangunahing layunin sa paggamot ng arthritis sa tuhod ay mapanatili ang kalidad ng buhay ng pasyente, ibawas ang kirot, pamamaga, at pamamaga, at mapanatili ang normal na pag-andar ng tuhod. Dapat itong pangunahan ng isang doktor o espesyalista sa reumatolohiya. Narito ang ilang mga mabisang gamot at pangunahing pamamaraan sa paggamot ng arthritis sa tuhod.

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

Ito ay mga gamot na pangontra sa pamamaga at kirot. Kasama sa mga kilalang NSAIDs ang ibuprofen, naproxen, at celecoxib.

Advil Liquigel Ibuprofen 100s

Original Prescription Strenght Motrin Arthritis Pain | For Daily Treatment | Fragrance Free | 50GRAM

Aleve Arthritis Cap, 220mg, 320’s & 10’s

Analgesics

Ito ay mga pain relievers, gaya ng acetaminophen, na maaaring magbigay ginhawa sa kirot.

Tylenol Acetaminophen Extra Strength 24 Counts

Corticosteroids

Maaaring magkaruon ng mga iniksiyon ng corticosteroids sa apektadong tuhod upang magbigay agaran at maiksi-term na ginhawa mula sa pamamaga at kirot.

Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs)

Ito ay mga gamot na karaniwang ginagamit sa mga autoimmune na uri ng arthritis, tulad ng rheumatoid arthritis. Ini-inhibit nito ang pagsiklab ng sakit at nagpapabagal sa pagkasira ng kasukasuan.

Biologic Agents

Ito ay isa pang uri ng gamot para sa mga autoimmune na arthritis. Karaniwang isinasagawa ito sa pamamagitan ng pag-iniksiyon. Binubuuo ito upang malunasan ang mga biyokemikal na proseso na nagiging sanhi ng pamamaga sa kasukasuan.

Physical Therapy

Ang mga espesyalista sa therapy ay maaaring magbigay ng mga ehersisyo at teknikang makakatulong sa pagpapalakas ng mga kasukasuan at pagpapabawas sa kirot.

Lifestyle Modifications

Mahalaga rin ang tamang pagkain, ehersisyo, pagkakaayos ng timbang, at pamamahinga para sa mga taong may arthritis. Maaaring makatulong ang mga ito sa pagpapabawas sa pagkausad ng kondisyon.

Surgery

Sa mga kaso ng malalang pagkasira ng kasukasuan, maaaring kinakailangan ang operasyon para maayos ang tuhod. Halimbawa nito ay ang total knee replacement.

Ang mga nabanggit na gamot at pamamaraan ay maaaring magkakaiba depende sa uri at antas ng arthritis. Mahalaga na konsultahin ang isang doktor o espesyalista sa reumatolohiya upang makakuha ng tamang diagnosis at plano ng pangangalaga.

FAQS – Ano ang kaibahan ng Arthritis sa kamay at Tuhod?

Ang arthritis sa tuhod at kamay ay parehong mga uri ng kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at kirot sa mga kasukasuan, ngunit may ilang kaibahan sa mga aspeto ng mga apektadong bahagi ng katawan at mga sintomas. Narito ang ilang mga pangunahing kaibahan:

Lokasyon ng Apektadong Bahagi

Arthritis sa Tu-uhod – Ang arthritis sa tuhod ay may kinalaman sa mga kasukasuan ng tuhod. Karaniwang nagiging sanhi ito ng pamamaga at kirot sa tuhod, na maaaring magdulot ng pagkabawas sa kakayahan ng tao na maglakad o magkaruon ng normal na pag-andar ng tuhod.

Arthritis sa Kamay – Ang arthritis sa kamay ay karaniwang nauuugnay sa mga kasukasuan ng mga daliri, mga kamay, at mga pulso. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga at kirot sa mga bahaging ito ng kamay.

Uri ng Arthritis

Arthritis sa Tu-uhod – Ang osteoarthritis ay isa sa mga pangunahing uri ng arthritis sa tuhod, na kadalasang nauugnay sa pagtanda at pagkasira ng cartilage sa kasukasuan ng tuhod. Ang rheumatoid arthritis ay isa pang uri na maaaring makaapekto sa tuhod.

Arthritis sa Kamay – Ang osteoarthritis ay karaniwang nagiging sanhi ng arthritis sa kamay, na nauuugnay sa pagkasira ng cartilage sa mga kasukasuan ng kamay.

Sintomas:

Arthritis sa Tu-uhod – Ang pangunahing sintomas ay kirot at pamamaga sa tuhod, na maaaring magdulot ng kakulangan sa kakayahan na maglakad o mag-bend ng tuhod.

Arthritis sa Kamay – Ang sintomas ay kirot, pamamaga, at kakulangan ng kakayahan na makapagsara ng mga kamay o daliri nang maayos, lalo na sa mga mahigpit na hawak at pagkilos.

Epekto sa Kakayahan – Ang arthritis sa tuhod ay maaaring magdulot ng pagkakabawas sa kakayahan ng tao na maglakad o mag-akyat-baba ng hagdan. Sa kabilang banda, ang arthritis sa kamay ay maaaring makasira sa kakayahan ng tao na magtipa o gamitin nang maayos ang mga kamay para sa mga gawain tulad ng pagsusulat o paghawak ng mga bagay.

Kahit na may mga kaibahan, pareho pa rin itong mga uri ng arthritis na nangangailangan ng pangangalaga at pamamahinga, at mahalaga na kumonsulta sa isang doktor o espesyalista sa reumatolohiya upang makakuha ng tamang diagnosis at plano ng pangangalaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *