June 22, 2024

Gamot sa Dengue ng Bata: Paano makaiwas sa sakit na ito (Gamot ng sakit)

Spread the love

Napansin mo ba ang bata na matamlay at merong hindi bumababa na lagnat?

Pag aralan ng maigi ang kundisyon ng bata, dahil madalas silang maglaro sa labas, madali silang makagat ng mga lamok na posibleng may Dengue na dala.

Ang dengue ay isang malubhang sakit na kailangan ng agarang medikal na atensyon, lalo na sa mga bata. Kung ang isang bata ay nagdaramdam ng sintomas ng dengue, ito ay dapat agad na dalhin sa doktor o ospital para sa tamang diagnosis at paggamot. Wala pang tiyak na gamot laban sa dengue virus, ngunit ang mga sumusunod ay mga hakbang na maaaring gawin para mapabuti ang kalagayan ng bata.

Rehydration – Ang dehydration ay maaaring isang komplikasyon ng dengue. Mahalaga na panatilihin ang hydration ng bata. Maaaring inumin ang mga solusyon na ORS (Oral Rehydration Solution) o mga inumin na may electrolytes upang mapanatili ang kalusugan ng bata.

Oral Rehydration Salt 5.575g Powder for Oral Solution 25’s ORS

Pamamahinga – Pahinga ang isa sa mga pangunahing hakbang sa pagpapagaling mula sa dengue. Ang bata ay dapat magpahinga nang maayos para magkaruon ng lakas sa pakikipaglaban sa sakit.

Pain Relievers – Maaring magkaruon ng lagnat at pananakit ng katawan ang bata. Maaring magbigay ang doktor ng tamang dosis ng paracetamol para sa pain relief.

Paggamot sa Komplikasyon – Kung ang dengue ay lumala at nagdulot ng komplikasyon tulad ng dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome, maaaring kailanganin ng bata ng karagdagang medikal na interbensyon tulad ng blood transfusion.

Ang pinakamahalaga ay agad na kumonsulta sa doktor o dalhin ang bata sa ospital kapag mayroong suspetsa ng dengue. Ang maagap na pagtugon ay may malaking papel sa paggaling mula sa sakit na ito.

Paano makaiwas ang Bata sa pagkakaroon ng Dengue

Ang pag-iwas sa dengue para sa mga bata ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kalusugan. Narito ang ilang mga paraan kung paano makaiwas ang mga bata sa pagkakaroon ng dengue.

Malinis na Kapaligiran – Siguruhing walang stagnant na tubig sa paligid, tulad ng mga walang takip na lata, basurahan, o mga standing water sa mga alulod ng bubong. Ito ay mga puwang kung saan maaaring magpahayag ang mga lamok na nagdadala ng dengue virus.

Paggamit ng Mosquito Repellent – Kung ang isang bata ay nasa lugar na mataas ang populasyon ng lamok, mahalaga na gamitin ang mosquito repellent na ligtas sa bata. Maaari itong magkaruon ng DEET o iba pang aktibong sangkap na epektibo sa pag-iwas sa mga lamok. Sa mga bata ay may mga mosquito repellent lotions na pwede gamitin kung pupunta sa labas ng bahay.

Mosquito Repellent Lotion – Baby 50ml

Insect Repelent for Kids, Citronela Lotion anti Mosquito 100ml

Baygon Liquid Repeller Anti Dengue Starter Pack

Pagsusuot ng mga Protective Clothing – Kapag lumalabas ang bata, lalo na sa oras na ang mga lamok ay aktibo, itakda ang kanilang paggamit ng mga maayos na damit tulad ng long sleeves at long pants upang mapanatili ang kanilang balat protektado mula sa mga kagat ng lamok.

Screens at Window Nets – Kung maaari, lagyan ng screens o window nets ang mga bintana upang hindi makapasok ang mga lamok sa bahay.

Pag-iwas sa Labis na Pag-aaksaya ng Tubig – Ang dengue-carrying mosquitoes ay mas aktibo sa umaga at gabi. Kung maaari, iwasan ang pag-aaksaya ng tubig sa mga oras na ito at siguruhing maayos ang mga takip ng lalagyan ng tubig.

Paggamot ng mga Apektadong Areal – Kung may nakikitang mga lamok na nag-aalisan sa paligid, maaring magkaruon ng fogging o pagpapalipad ng kemikal para kontrolin ang populasyon ng mga lamok.

Pag-iwas sa Pag-akyat sa mga Puno – Ang mga puno at halaman ay maaaring taguan ng mga lamok. Payuhan ang mga bata na huwag aakyat sa mga puno o halamanan.

Edukasyon – Ituro sa mga bata ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga lamok at mga paraan ng proteksyon laban sa dengue. Ang kaalaman ay isang mahalagang hakbang sa pag-iwas sa sakit na ito.

Sa kabila ng mga hakbang na ito, dapat pa rin na magkaruon ng kamalayan sa paligid at agad na kumonsulta sa doktor kapag mayroong mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, at pagduduwal. Ang maagap na pagtugon ay makatutulong sa mabilis na paggaling mula sa sakit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *