June 22, 2024

Mga uri ng sakit sa Tenga at Sintomas

Spread the love

May iba’t ibang mga uri ng sakit sa tenga na maaaring maranasan ng isang tao, at ang mga sintomas ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng sakit. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng sakit sa tenga at ang kanilang kaugnay na sintomas.

Otitis Media

Ito ang isa sa mga pinaka-karaniwang sakit sa tenga, lalo na sa mga bata. Ang otitis media ay isang impeksyon sa gitnang bahagi ng tenga, kung saan ang mga tenga ng bata ay napupuno ng plema. Ang mga sintomas nito ay maaaring mag-include ng:

-Pananakit sa tenga, lalo na kapag hinahawakan o ineere ang tenga.

-Pagiging masungit o pagkairita ng bata.

-Pagkawala ng pandinig o kakulangan sa pandinig.

-Paggalaw-galaw o kawalan ng ginhawa dahil sa pagtulak ng plema sa tainga.

Otitis Externa

Ito ay kilala rin bilang “swimmer’s ear” dahil maaaring mangyari ito kapag ang tubig ay napapasukan sa tenga. Ang mga sintomas nito ay maaaring mag-include ng:

-Pananakit sa tenga, lalo na kapag hinahawakan o iniilagay ang kamay sa tenga.

-Pagkakaroon ng pamamaga sa labas ng tenga.

-Pag-iritasyon o pamumula ng balat sa paligid ng tenga.

-Pagkakaroon ng discharge mula sa tenga.

Tympanic Membrane Perforation

Ito ay pagkakaroon ng butas sa timpapik membrane (tympanic membrane) o eardrum. Ang mga sintomas nito ay maaaring mag-include ng:

-Pananakit sa tenga, na maaaring maging mabigat o panandaliang.

-Paggalaw-galaw o pagbabago ng pandinig sa apektadong tenga.

-Paggamit ng ear discharge mula sa tenga.

-Pagkakaroon ng hirap sa pagkakabalanse o pagkahilo.

Hearing Loss (Pagkawala ng Pandinig)

Ang pagkawala ng pandinig ay hindi lamang isang sakit sa tenga, ngunit maaaring kaugnay ito sa iba’t ibang mga kondisyon tulad ng pagtanda, noise-induced hearing loss, o iba pang mga medikal na isyu. Ang mga sintomas nito ay maaaring mag-include ng:

-Kakulangan sa pandinig o pagkabingi.

-Paggamit ng mas mataas na volume ng tunog sa pakikinig.

-Pagkabigla sa mga tunog o hindi pagkilala ng mga tunog.

Sakit sa Tenga dahil sa Altitudinal Changes

Kapag nagbabago ang altitud o kaya naman ay nagbiyahe sa mataas na altitud, maaaring makaramdam ng pananakit o pamamaga ang tenga dahil sa pagbabago ng presyon. Ang sintomas nito ay maaaring mag-include ng:

-Pananakit ng tenga, lalo na kapag nasa gilid ng bundok o mataas na lugar.

-Paggamit ng pamamaga ng tenga.

Mahalaga na magkonsulta sa doktor o espesyalista sa tenga kung mayroon kang mga sintomas ng sakit sa tenga upang ma-diagnose ang tamang sanhi at makakuha ng tamang treatment. Ito ay upang maiwasan ang mga komplikasyon at maibigay ang nararapat na pangangalaga sa kalusugan ng iyong tenga.

Ano ang pwedeng mangyari kapag napabayaan ang mga sakit ng Tenga

Kapag ang mga sakit sa tenga ay napabayaan at hindi naaaksyunan o naaagapan nang maaga, maaaring magdulot ito ng mga posibleng komplikasyon. Ang mga komplikasyon ay maaaring mag-iba depende sa uri ng sakit sa tenga at sa kalubhaan ng kondisyon, ngunit narito ang ilang mga pangunahing posibleng epekto ng pagpapabaya sa mga ito:

Hindi Paggaling ng Impeksyon

Kapag ang impeksyon sa tenga ay hindi naaaksyunan, maaaring lumala ito at maging mas matagal ang paggaling. Ang hindi pagkakaroon ng tamang antibiotics o paggamot ay maaaring magdulot ng mas malalang impeksyon.

Pagkawala ng Pandinig

Ang mga impeksyon sa tenga, lalo na ang mga paulit-ulit na otitis media, ay maaaring magdulot ng pansamantalang o pangmatagalang pagkawala ng pandinig. Ito ay maaring maging permanenteng pagkawala ng pandinig kapag hindi naagapan nang maaga.

Tympanic Membrane Perforation

Ang hindi pagpapagamot ng impeksyon sa tenga ay maaaring magdulot ng butas sa tympanic membrane o eardrum, na maaaring mag-ambag sa pagkawala ng pandinig.

Pagkalat ng Impeksyon

Ang impeksyon sa tenga ay maaaring kumalat sa ibang bahagi ng tenga, ilong, o lalamunan. Ito ay maaaring magdulot ng mas malawakang komplikasyon at pangmatagalang pag-aalala sa kalusugan.

Chronic Conditions

Sa ilang mga kaso, ang pagpapabaya sa mga sakit sa tenga ay maaaring magdulot ng pangmatagalang kondisyon tulad ng chronic otitis media o iba pang mga problema sa pandinig.

Pagbabalik ng Sakit

Ang hindi paggamot ng impeksyon sa tenga ay maaaring magdulot ng pagbabalik ng sakit na mas matindi at mas mahirap na gamutin.

Mahalaga na magkonsulta sa doktor o espesyalista sa tenga sa mga unang palatandaan ng problema sa tenga upang maagapan ang mga ito bago pa magdulot ng komplikasyon. Kapag ang mga sintomas ng sakit sa tenga ay nagpapatuloy o nagiging mas malala, hindi ito dapat balewalain, at ang tamang treatment ay kinakailangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *