July 23, 2024

Sintomas ng High Blood sa Babae at Lalaki

Spread the love


Ang mataas na presyon ng dugo o high blood pressure ay maaaring magdulot ng parehong sintomas sa mga babae at lalaki. Narito ang ilan sa mga pangkaraniwang sintomas na maaring makita sa mga taong may mataas na presyon ng dugo.

Masakit na Ulo (Headache)

Isa sa mga pangunahing sintomas ng high blood pressure ay masakit na ulo. Ito ay maaaring maging paulit-ulit at maaaring nasa likod ng ulo o sa noo.

Paninikip sa Dibdib

Maaaring ma-experience ng mga may high blood pressure ang paninikip o pananakit sa dibdib. Ito ay maaaring kahawig ng sintomas ng heart attack, kaya’t mahalaga ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa.

Panlalabo ng Paningin

Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng panlalabo ng paningin o mga problema sa mata tulad ng pag-uga ng mata.

Pagkahilo

Ang paminsang pagkahilo o labis na pagkaantok ay maaaring isang sintomas ng high blood pressure.

Pagkahilo

Ang sobrang lagnat o kawalan ng enerhiya ay maaaring maging epekto ng mataas na presyon ng dugo.

Pagsusuka

Minsan, ang high blood pressure ay maaaring magdulot ng pagsusuka.

Paglabo ng Kamalayan

Sa mga kaso ng mataas na presyon ng dugo na labis na mataas, ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng malay o pagkabanas.

Nagiging Masama ang Pananamit

Ang mga taong may high blood pressure ay maaaring magkaruon ng pagka-iritable, lalo na kapag nagiging masama ang pakiramdam nila.

Malalang Karamdaman

Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga komplikasyon tulad ng sakit sa puso, stroke, at iba pa. Ang mga sintomas nito ay maaaring depende sa uri ng komplikasyon.

Mahalaga ang maagap na pagkilala at paggamot ng mataas na presyon ng dugo upang maiwasan ang mga komplikasyon nito. Kung ikaw ay may mga sintomas o nag-aalala sa iyong kalusugan, mahalaga na magpakonsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri at pangangalaga.

Sintomas ng High blood sa babae lamang makikita

Ang sintomas ng mataas na presyon ng dugo o high blood pressure ay maaaring katulad para sa mga lalaki at babae. Ito ay isang medikal na kondisyon na hindi nagiging may kasarian. Gayunpaman, maaaring may mga sitwasyon na ang mga babae ay mas sensitibo sa mga epekto ng mataas na presyon ng dugo, lalo na sa panahon ng pagbubuntis at menopos.

Sa mga babaeng buntis, ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng preeclampsia o gestational hypertension, na maaaring magkaruon ng mga sumusunod na sintomas:

 1. Pananakit ng Ulo: Parang masakit na ulo na hindi nawawala o nagpapalala.
 2. Paninikip sa Dibdib: Pananakit o paninikip sa dibdib.
 3. Pagsusuka: Pagsusuka na hindi nauubos.
 4. Panlalabo ng Paningin: Panandalian o pangmatagalang pagkabulag o panlalabo ng paningin.
 5. Naglalakihang Tiyan: Pamamaga ng mga kamay at paa, at paglalakihang tiyan dulot ng pagpapalit ng tubig sa katawan.
 6. Problema sa Buntis: Pagbaba ng bigat ng sanggol sa sinapupunan, labis na pamamaga ng uterine lining, at iba pang mga problema sa buntis.

Sa menopos, ang mga babae ay mas mataas ang panganib na magkaruon ng mataas na presyon ng dugo dahil sa hormonal na pagbabago. Ang mga sintomas ng high blood pressure sa menopos ay katulad ng mga sintomas na makikita sa ibang mga tao:

 1. Masakit na Ulo: Masakit na ulo o migrane.
 2. Paninikip sa Dibdib: Pananakit o paninikip sa dibdib.
 3. Paninikip sa Likod: Pananakit sa ibaba ng leeg o likod.
 4. Pagkahilo: Pagkahilo o pagkakalula.
 5. Panginginig: Panginginig o pakiramdam ng labis na kaba.
 6. Pagkahilo: Pagkakaroon ng labis na kahinaan o pagkakaraniwan na pagkapagod.
 7. Paglalakbay ng Init: Pakiramdam ng mainit o malamig na katawan.

Sa pangkalahatan, ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga sintomas na hindi nauunawaan ng kasarian. Mahalaga na ang sinumang may mga sintomas ng mataas na presyon ng dugo ay magkaruon ng regular na pagsusuri sa doktor para sa tamang pagsusuri at pangangalaga.

Sintomas ng High blood sa lalaki lamang makikita

Tulad ng nabanggit na dati, ang mga sintomas ng mataas na presyon ng dugo ay hindi karaniwang nagkakaiba batay sa kasarian. Hindi ito may-kasarian at maaaring makita sa parehong mga lalaki at mga babae. Narito ang mga pangkalahatang sintomas ng mataas na presyon ng dugo na maaring makita sa mga lalaki:

 1. Masakit na Ulo: Masakit na ulo o migraine na maaaring maging sanhi ng pananakit o pulso sa ulo.
 2. Paninikip sa Dibdib: Pananakit o paninikip sa dibdib, na maaaring kamukha ng sintomas ng angina o sakit sa puso.
 3. Paninikip sa Likod: Pananakit sa ibaba ng leeg o likod.
 4. Pagkahilo: Pagka-dizzy o pakiramdam ng kalulaan.
 5. Pag-ubo: Pag-ubo na nauugma sa pulso o paghinga.
 6. Pagkabahala: Pakiramdam ng nerbiyos o pag-aalala.
 7. Pagkakaraniwang Pagod: Labis na pagkapagod o pang-araw-araw na pag-antok.
 8. Paglalakbay ng Init: Sensasyon ng pag-init ng katawan.
 9. Pagbabago sa Pananamit: Labis na pagpapawis o pamamaga ng mga bahagi ng katawan.
 10. Panlalabo ng Paningin: Panandalian o pangmatagalang panlalabo ng paningin.

Mahalaga na tandaan na ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring maging tahimik na kalaban, kung saan walang makikitang malinaw na sintomas. Ito ay maaaring magdulot ng mga seryosong komplikasyon tulad ng stroke, atake sa puso, at iba pang mga problema sa kalusugan. Kaya’t mahalaga ang regular na pagsusuri ng presyon ng dugo at pagkonsulta sa doktor para sa tamang pangangalaga at pag-iwas sa mga komplikasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *