June 22, 2024

Gamot sa tulo amoxicillin – Kelan ito ginagamit ng doktor

Spread the love

Ang amoxicillin ay isang uri ng antibiotic na karaniwang ginagamit sa iba’t ibang uri ng bacterial infections, ngunit ito ay hindi karaniwang gamot para sa paggamot ng tulo o gonorrhea. Ang mga Neisseria gonorrhoeae, ang bacteria na sanhi ng tulo, ay maaaring maging resistant o hindi na epektibo sa amoxicillin sa maraming mga kaso. Dahil dito, ang mga doktor ay mas karaniwang nagpapareseta ng mas epektibong antibiotic para sa paggamot ng tulo, tulad ng ceftriaxone.

Kung ikaw ay may sintomas ng tulo o alinlangan ka na na-expose sa bacteria ng tulo, mahalaga na kumonsulta ka sa doktor upang makuha ang tamang diagnosis at tamang antibiotic na reseta. Ang doktor ang makakapagbigay ng eksaktong antibiotic na kinakailangan batay sa uri ng tulo at sa lokal na antibiotic resistance patterns.

Huwag kang mag-try na gamutin ang sarili mo ng amoxicillin o anumang iba pang antibiotic na hindi inireseta ng doktor para sa paggamot ng tulo. Ang maling paggamit ng antibiotic ay maaaring magdulot ng antibiotic resistance, na maaaring magdulot ng mas matinding mga problema sa kalusugan sa hinaharap. Importante na sundan ang mga reseta ng doktor at tapusin ang buong kurso ng gamutan para sa tamang paggamot ng tulo.

Epektibong Antibiotic sa sakit na tulo?

Ang sakit na tulo o gonorrhea ay isang bacterial infection na karaniwang nagiging resistant sa ilang mga antibiotic. Sa kasalukuyan, ang mga Neisseria gonorrhoeae bacteria ay maaaring maging resistente na sa ilang mga antibiotic na dati’y epektibo. Kaya’t mahalaga na ang antibiotic na inireseta ng doktor ay napili batay sa kasalukuyang sensitivity patterns ng bacteria sa iyong lugar.

Karaniwang inirereseta para sa paggamot ng tulo ang mga sumusunod na antibiotics:

Ceftriaxone

Ito ang pangunahing antibiotic na karaniwang inirereseta para sa tulo. Karaniwang iniiniksyon ito sa katawan.

Azithromycin

Karaniwang iniinom ito sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang inirereseta ito kasama ng ceftriaxone.

Doxycycline

Ito ay isa pang antibiotic na maaaring gamitin para sa paggamot ng tulo, lalo na sa mga indibidwal na hindi maaaring mag-take ng ceftriaxone.

Maaaring magbago ang mga antibiotic na inirereseta ng doktor depende sa iyong lokal na lugar at ang sensitivity patterns ng bacteria sa tulo. Mahalaga na sumailalim ka sa tamang pagsusuri at pagsusuri sa kalusugan upang matukoy ang tamang gamot para sa iyong kaso.

Huwag kang mag-self-medicate o mag-eksperimento sa mga antibiotic na hindi inireseta ng doktor. Ang tulo ay isang seryosong sakit, at ang maling antibiotic o hindi kumpletong gamutan ay maaring magdulot ng antibiotic resistance at mas matinding mga komplikasyon. Konsultahin agad ang doktor para sa tamang diagnosis at gamutan ng tulo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *