June 22, 2024

Ang Cold Sores ba ay isang STD o STI?

Spread the love

Ang cold sores o herpes labialis ay sanhi ng herpes simplex virus (HSV), ngunit ito ay hindi laging itinuturing na sexually transmitted disease (STD). May dalawang pangunahing uri ng HSV: HSV-1 at HSV-2.

HSV-1

Karaniwang sanhi ng cold sores. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng direct na pagkontak sa mga bukas na sugat o likido mula sa cold sores. Maaring ito ay maipasa sa pamamagitan ng hindi seksuwal na paraan, tulad ng paghalik sa isang tao na may aktibong cold sore.

HSV-2

Karaniwang sanhi ng genital herpes at itinuturing na STD. Ito ay maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang taong may aktibong genital herpes.

Bagamat ang HSV-1 ay hindi itinuturing na STD sa karamihan ng mga kaso, ito ay maaaring maipasa sa ibang tao sa pamamagitan ng intimate na pagkontak, lalo na kung may aktibong cold sore ang isa sa mga taong nagpa-participate sa intimate na gawain. Ito ay dahil ang HSV-1 ay maaring maging sanhi ng genital herpes kung ito ay maipasa sa genital area.

Kaya’t mahalaga pa rin ang pag-iingat at pag-iwas upang hindi maipasa ang HSV-1 sa iba. Kung ikaw o ang iyong partner ay may cold sore, mahalaga ang pag-iingat sa intimate na pagkontak hanggang ito ay lubos nang gumaling upang maiwasan ang pagkakaroon ng genital herpes. Kung ikaw ay may alinlangan o mga tanong tungkol dito, mahalaga ang kumonsulta sa iyong doktor o isang healthcare provider para sa karagdagang impormasyon at payo.

FAQS – Paunang Lunas sa cold sores sa Labi

Ang cold sores ay maaaring maging sanhi ng discomfort, ngunit maaaring mapabilis ang paghilom at mabawasan ang mga sintomas nito sa pamamagitan ng mga sumusunod na paunang lunas.

Antiviral Cream

Ang mga antiviral na kreme na naglalaman ng mga sangkap tulad ng acyclovir ay maaaring gamitin upang mapabilis ang paghilom ng cold sores. Maaring itong mabili nang over-the-counter sa ilang mga drugstore.

Zocovin Cream 3g acyclovir topical

Oral Antiviral Medication

Kung ang cold sores ay malupit o madalas bumalik, maaaring magreseta ang doktor ng oral antiviral medication tulad ng valacyclovir o famciclovir. Ito ay makakatulong sa pagsusupil ng virus at pagpapabilis ng paghilom.

Pain Relievers

Ang over-the-counter na gamot tulad ng paracetamol o ibuprofen ay maaaring magbigay ginhawa mula sa sakit at pamamaga na kaakibat ng cold sores.

Unilab Medicol Advance 400 mg 100 Ibuprofen Capsules

Maintain Good Hygiene

Panatilihin ang tamang kalinisan ng cold sores upang maiwasan ang impeksiyon. Huwag hawakan ito nang madalas, at maghugas ng kamay pagkatapos.

Paggamit ng Malamig na Kompress

Ang malamig na kompress ay maaaring magdulot ng ginhawa sa pamamaga. Subukan ang paglagay ng yelo sa isang malinis na tuwalya at ilapat ito sa cold sores.

Huwag Tirisin

Iwasan ang pag-popokpok o pagbubukas ng cold sores. Ito ay maaring magdulot ng masamang impeksiyon at mas lalong paglala ng sitwasyon.

Paggamit ng Sunblock

Kapag ang cold sores ay nasa labi, ito ay maaring mapalala ng araw. Kaya’t maglagay ng sunblock o lip balm na may SPF upang protektahan ang cold sores mula sa masamang epekto ng araw.

Lip Treatment Beauty And Health 12.8 3 2cm Moisturizer Repair Lipstick Skin Care 20g

Mahalaga ring tandaan na ang cold sores ay maaring maging nakakahawa, kaya’t iwasan ang paghawak nito at ang pakikipaghalik sa ibang tao habang ito ay aktibo. Kung ang mga cold sores ay madalas bumalik o hindi gumagaling, konsultahin ang doktor para sa tamang pag-aaral at lunas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *