June 22, 2024

Humihilab ang tiyan pero hindi natatae

Spread the love

Pangkaraniwan sa atin na makaramdam ng paghilab o pananakit ng tiyan pero hindi naman natatae. Nagdudulot ito ng labis na discomfort, stress at minsan pagkabalisa.

Ang paghilab ng tiyan, na kilala rin bilang “upset stomach” o “dyspepsia” sa medikal na terminolohiya, ay isang kondisyon kung saan mayroong hindi komportableng pakiramdam sa tiyan na maaaring kaugnay ng pagkakaroon ng pamamaga, pananakit, pagkakaroon ng gas, pagkakaroon ng acid reflux, o kahit pagkakaroon ng pananakit sa dibdib.

Karaniwan itong nauugnay sa maraming kadahilanan tulad ng sobrang pagkain, stress, pagkain ng mga pagkain na hindi nabubuo nang maayos, pagkakaroon ng impeksyon, pag-inom ng alak, paggamit ng mga gamot, o mga medikal na kondisyon tulad ng gastroesophageal reflux disease (GERD) o ulcer.

Mga Halimbawa ng dahilan ng paghilab ng tiyan pero hindi natatae

Ang paghilab ng tiyan ay maaaring maging nakakabagabag at nakakaabala sa pang-araw-araw na buhay, kaya’t mahalaga na alamin ang mga sanhi nito at kumonsulta sa isang doktor kung ito ay nagpapatuloy o nagdudulot ng labis na pag-aalala.

Ang pangunahing layunin ng paggamot ay upang bigyang-lunas ang mga sintomas at alisin ang mga sanhi nito upang maibalik ang normal na pag-andar ng tiyan.

Ang pamamaga o sakit sa tiyan na nauugma o nauugma ngunit hindi nauuwi sa pagtatae ay maaaring may iba’t ibang sanhi. Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan.

-Hyperacidity

-Constipation

-Gas

-Stress

-Muscle strain

1. Hyperacidity

Ang pagkakaroon ng labis na acid sa sikmura o gastroesophageal reflux disease (GERD) ay maaaring magdulot ng pamamaga o kirot sa tiyan.

2. Constipation

Ang pagka-constipate o constipation ay maaaring magdulot ng sakit o kirot sa tiyan. Ito ay sanhi ng pagkakaroon ng problema sa regular na pagdumi.

3. Gas

Ang pagkakaroon ng gas sa loob ng tiyan ay maaaring magdulot ng discomfort o kirot. Ito ay kadalasang dulot ng mga inaamoy na pagkain o hindi tamang paraan ng pagkain.

4. Stress

Ang emosyonal na stress o pag-aalala ay maaaring magdulot ng physical discomfort, kasama na dito ang sakit ng tiyan.

5. Muscle Strain

Ang sobrang ehersisyo o pag-angat ng mabigat ay maaaring magdulot ng kirot sa mga kalamnan ng tiyan.

Kung ang pamamaga o kirot sa tiyan ay patuloy o labis na masakit, mahalaga na mag-consult ka sa doktor. Ito ay upang ma-determine ang tamang sanhi at para sa agarang pagtukoy at paggamot. Maaaring kinakailangan ng physical examination at iba pang mga pagsusuri upang ma-diagnose ang sanhi ng sakit sa tiyan at mabigyan ng tamang reseta o tratamento.

FAQS – Mga posibleng gamot sa mga sanhi ng sakit ng Tiyan na nabanggit

Narito ang mga halimbawa ng over-the-counter (OTC) na gamot na maaaring gamitin para sa mga nabanggit na sintomas.

Hyperacidity o GERD

Maaaring gamitin ang antacids tulad ng Maalox, Mylanta, o Tums upang maibsan ang labis na acid sa sikmura. Mayroon ding OTC na H2 blockers tulad ng ranitidine (Zantac) na maaaring makatulong sa pagkontrol ng acid production.

Maalox Plus Oral Suspension 250ml

Mylanta TABLET Medicine

TUMS ANTACID 750MG CHEWABLE

Constipation

Para sa constipation, maaaring subukan ang mga OTC na laxatives tulad ng Psyllium (Metamucil) o Bisacodyl (Dulcolax). Mayroon ding stool softeners tulad ng docusate sodium (Colace) na maaaring makatulong.

Imodium 2mg 4s – Diarrhea Medicine, Loperamide

Gas

Ang mga OTC na gamot tulad ng simethicone (Mylicon) ay maaaring gamitin para maibsan ang gas at kirot sa tiyan.

Stress-Related Discomfort

Ang stress ay maaaring magdulot ng kirot sa tiyan. Para sa ganitong mga sintomas, ang relaxation techniques tulad ng deep breathing o pagkakaroon ng oras para sa pahinga ay maaaring makatulong.

Mahalaga na sundan ang mga tagubilin sa paggamit ng OTC na gamot at konsultahin ang isang pharmacist o doktor kung ikaw ay may mga health conditions o kung may ibang gamot na iniinom. Iwasan din ang paggamit ng OTC na gamot nang labis o nang labag sa mga tagubilin ng paggamit para maiwasan ang mga side effects o komplikasyon. Kung ang sintomas ay nagpapatuloy o nagiging mas malala, mahalaga na kumonsulta ka sa doktor para sa tamang diagnosis at treatment.

Iba pang mga babasahin

Home remedy sa paghilab ng Tiyan na pwede gawin sa bahay

Gamot sa sakit ng Tiyan dahil sa lamig

Mabisang gamot sa Mahapding Sikmura

Gamot sa sakit ng Tiyan, home remedy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *