July 23, 2024

Mga bawal na pagkain sa may Gastroenteritis, sakit ng Tiyan

Spread the love

Ang gastroenteritis, na kilala rin bilang stomach flu o tummy bug, ay isang kondisyon kung saan ang tiyan at bituka ay namamaga at nagdudulot ng mga sintomas tulad ng pagsusuka, pagtatae, at abdominal pain. Upang mapanatili ang kagalingan at maiwasan ang mga sintomas na mas lumala, mahalaga na malaman ang mga pagkain na dapat iwasan habang ikaw ay may gastroenteritis. Narito ang ilang mga bawal na pagkain at inumin.

Pagkaing Maalat

Iwasan ang pagkain na mataas sa asin, tulad ng processed foods, chips, at mga preserved meats. Ang mataas na asin ay maaaring magdulot ng dehydration.

Spicy at Maanghang na Pagkain

Iwasan ang mga maanghang na pagkain at mga spices na maaaring mag-irritate sa tiyan.

Malalabnaw na Pagkain

Iwasan ang malalabnaw na pagkain na maaaring magdulot ng pagtatae, tulad ng dairy products at malalabnaw na sabaw.

Alak at Caffeinated Drinks

Iwasan ang alak at mga caffeinated drinks tulad ng kape at soft drinks dahil maaaring magdulot ito ng dehydration.

Mga Pagkain na Nagpapataas ng Acid

Iwasan ang mga pagkain na maaaring mag-irritate sa sikmura, tulad ng citrus fruits (orange, lemon), tomato-based products, at iba pa.

Fried at Fatty Foods

Iwasan ang mga pritong pagkain at mga fatty foods na maaaring magdulot ng abdominal discomfort.

Sa halip, mag-concentrate sa mga malamig at malambot na pagkain tulad ng plain rice, plain crackers, bananas, at unsweetened applesauce. Mahalaga rin na mag-inom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. Kung ang gastroenteritis ay patuloy o nagiging mas malala, kailangan mong mag-consult sa doktor para sa tamang tratamento.

FAQS – Halimbawa ng gamot na pwede sa Gastroenteritis o sakit ng tiyan

Ang gastroenteritis ay isang kondisyon kung saan namamaga ang tiyan at bituka, at ito ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng pagsusuka, pagtatae, at abdominal discomfort. May mga over-the-counter (OTC) na gamot na maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas ng gastroenteritis. Narito ang ilang halimbawa.

Loperamide (Imodium)

Ito ay isang OTC anti-diarrheal medication na maaaring makatulong sa pagkontrol ng pagtatae. Subalit, hindi ito nararapat gamitin kung may dugo sa tae o kung ang pagtatae ay malubha.

Imodium 2mg 4s – Diarrhea Medicine, Loperamide

Oral Rehydration Solutions (ORS)

Ito ay mga likidong solusyon na naglalaman ng tamang halaga ng tubig, asin, at electrolytes. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng dehydration na kaakibat ng pagsusuka at pagtatae.

Ambilyte Oral Rehydration Salts

Bismuth Subsalicylate (Pepto-Bismol)

Ito ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas tulad ng abdominal discomfort at pagtatae. Ito rin ay maaaring magkaruon ng protective effect para sa tiyan laban sa mga bacteria.

Pepto Bismol, Pepto Bismol, 40 Caplets

Kahit na ito ay mga OTC na gamot, mahalaga pa rin na kumonsulta sa doktor bago gamitin ang mga ito, lalo na kung may ibang medical conditions o kung ikaw ay may iniinom na ibang gamot. Ang malalang kaso ng gastroenteritis, lalo na kung may mga sintomas ng dehydration, ay maaaring mag-require ng medical attention at pagpapagamot sa ospital. Mahalaga ring mag-ingat sa paggamit ng anumang gamot at sundan ang mga dosis na itinakda sa label o ng iyong healthcare provider.

FAQS – Pagkain na pwede sa may Gastroenteritis

Kapag ikaw ay may gastroenteritis o stomach flu, mahalaga na piliin ang mga pagkain na madaling tiisin ng tiyan at makakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan. Narito ang listahan ng mga pagkain na karaniwang inirerekomenda para sa mga may gastroenteritis:

Plain Rice

Plain white rice ay madaling tiisin ng tiyan at maaaring magkaruon ng malambot na konsistensya.

Banana

Saging ay mayaman sa potassium at madaling ma-digest. Ito ay maaaring makatulong sa pag-prevent ng dehydration.

Applesauce

Plain, unsweetened applesauce ay magaan sa tiyan at maaaring magbigay ng kaligayahan sa tiyan.

Toast (Plain)

Plain toast, lalo na ang wheat toast, ay maaaring magbigay ng carbohydrates na makakapagbigay ng enerhiya.

Boiled Potatoes

Patatas na may balat ay maaring maging malambot at magandang mapanatili ang karampatang hydration.

Plain Crackers

Plain, unsalted crackers ay maaaring maging magandang snack.

Boiled or Steamed Chicken

Chicken breast na lutong o steamed ay mayaman sa protein at madaling ma-digest.

Ginger Tea

Ginger tea ay kilala sa kakayahan nitong maibsan ang sakit ng tiyan at pagsusuka.

Broth-Based Soup

Plain chicken or vegetable broth ay maaaring makatulong sa hydration at pagpapakalma ng tiyan.

Cooked Carrots

Carrots na na-boil o steamed ay maaaring magkaruon ng mga nutrients na makakatulong sa recovery.

Pasta

Plain pasta na malambot ay maaaring maging magandang carbohydrate source.

Yogurt

Plain yogurt na may probiotics ay maaaring makatulong sa balanse ng mga healthy bacteria sa tiyan.

Oatmeal

Plain oatmeal ay mayaman sa fiber at madaling tiisin ng tiyan.

Quacker Instant Oat Meal 52CT

Mahalaga na iwasan ang mga maasim, maanghang, o malalabnaw na pagkain habang may gastroenteritis, pati na rin ang mga pritong pagkain at mga pagkain na mataas sa asin o sugar. Mainam rin na mag-ingat sa mga dairy products kung ikaw ay lactose intolerant. Sa pagkain, mahalaga ang hydration, kaya’t dapat mong inumin ng marami ang tubig o oral rehydration solution (ORS) upang maiwasan ang dehydration. Kung ang sintomas ng gastroenteritis ay labis o nagtatagal, kailangan mong kumonsulta sa doktor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *