July 23, 2024

Mabisang gamot sa Bulutong Tubig o Chicken pox ng Bata

Spread the love

Ang bulutong tubig (chickenpox) sa mga bata ay kadalasang nauubos nang natural sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo, at hindi kailangan ng espesyal na gamot. Ngunit may mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabawas ang pangangati at discomfort ng iyong anak habang sila ay nagpapagaling mula sa bulutong tubig.

Calamine Lotion

Ang calamine lotion ay maaaring magbigay ng ginhawa mula sa pangangati at discomfort. Maaring i-apply ito sa mga pantal ayon sa instruksyon sa label.

CALADRYL Calamine 8g Diphenhydramine Hydrochloride 1g Lotion 30mL

Antihistamines

Ang ilang mga antihistamines, tulad ng diphenhydramine (Benadryl), ay maaring magbigay ginhawa sa pangangati. Subukan ito base sa rekomendasyon ng iyong doktor o ayon sa label ng gamot.

Benadryl Syrup 120ml – Allergy medicine, Antihistamine, Diphenhydramine

Paracetamol (Tempra)

Ang paracetamol ay maaaring gamitin para sa pagpapababa ng lagnat at discomfort. Sundan ang tamang dosis na naka-indicate sa label ng gamot o ayon sa payo ng iyong doktor.

Tempra Forte Paracetamol 250mg/5ml 120ml Syrup Orange Flavor – for Kids 6-12 years

Maligamgam na Pampaligo

Ang maligamgam na pampaligo ay maaring makatulong sa pagpapabawas ng pangangati. Siguruhing hindi mainit ang tubig upang hindi ito makapagdulot ng discomfort sa balat.

Iwasan ang Pangangamot

Mahigpit na ipinagbabawal ang pangangamot sa mga pantal. Ito ay upang maiwasan ang impeksiyon at pangingitim ng mga marka sa balat.

Tamang Nutrisyon at Hydrasyon

Kumuha ng sapat na sustansya sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at pag-inom ng maraming tubig. Ang tamang hydration ay makakatulong sa katawan na labanan ang impeksiyon.

Rest

Bigyan ang iyong anak ng sapat na oras para sa pahinga at tulog. Ang tamang pahinga ay makakatulong sa kanilang katawan na magpagaling.

Iwasan ang Pakikipag-ugnayan sa mga Bata na Hindi pa Nakakaranas ng Bulutong Tubig

Para maiwasan ang pagkalat ng virus, hindi dapat papasukin ang mga bata na wala pang natural na immunity o hindi pa naturukan ng bakuna sa bulutong tubig.

I-monitor ang mga Sintomas

Kung ang iyong anak ay nagpapakita ng anumang mga sintomas na nagdudulot ng alalahanin o kung ang mga pantal ay nagiging mas masamang karamdaman, mahalaga na magkonsulta ka sa isang doktor.

Sa pangkalahatan, ang bulutong tubig ay nagpapagaling nang natural at ang mga sintomas ay maaaring maibsan sa pamamagitan ng mga hakbang na nabanggit. Gayunpaman, ang tamang konsultasyon sa doktor ay mahalaga, lalo na kung ang kondisyon ng iyong anak ay nagiging mas masamang karamdaman o kung may mga alalahanin ka ukol sa kanilang kalusugan.

FAQS – Mga dapat gawin para hindi makahawa ang bulutong tubig ng Bata

Upang maiwasan ang pagkalat ng bulutong tubig (chickenpox) ng isang bata sa ibang tao, narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundan.

Ilayo ang Bata mula sa Eskwela o Pampublikong Lugar

Kapag ang isang bata ay may bulutong tubig, ituring ito na kontaminado at isantabi ito muna mula sa eskwela at iba pang pampublikong lugar upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa iba. Sundan ang mga patakaran ng paaralan o kaharian hinggil sa pagbalik sa klase matapos ang bulutong tubig.

Iwasan ang Pagkakaroon ng Malapit na Pakikipag-ugnayan

Pinaalalahanan ang bata na huwag lumapit sa ibang tao, lalo na sa mga hindi pa nakakaranas ng bulutong tubig o mga may mataas na panganib ng komplikasyon.

Hugas-kamay

Panatilihin ang mahusay na hygiene sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ihanda ang bata na maghugas ng kamay matapos kamutin ang mga pantal o rashes.

I-limit ang Pagkikita sa mga Taong may Mataas na Risk

Iwasan ang pagbisita o pagkikita sa mga taong may mataas na panganib ng komplikasyon, tulad ng mga buntis na kababaihan, mga sanggol, o mga taong may immunodeficiency.

Itakip ang Bibig at Ilong Kapag Umuubo o Nagsusuka

Gabayan ang bata na itakip ang kanilang bibig at ilong gamit ang disposable tissue o kanilang siko kapag sila ay umuubo o nagsusuka.

Iwasan ang Pag-ubo at Pagbahing sa mga Pampublikong Lugar

Ang mga bata na may bulutong tubig ay hindi dapat pumunta sa mga pampublikong lugar tulad ng malls, sinehan, o mga kainan, kung maaari, upang hindi makahawa ng iba.

Pagtakip ng Pantal o Rashes

Kapag ang mga pantal o rashes ay bukas o namamaga, itakip ito gamit ang malinis na bandage o tela upang maiwasan ang pagkakaroon ng impeksiyon.

Paggamit ng Facemask

Kung ang bata ay lumalabas ng bahay o kung kinakailangan siyang makipag-ugnayan sa ibang tao, maari niyang isuot ang facemask upang maiwasan ang pagkalat ng droplets mula sa pag-ubo o pagbahing.

Mahalaga rin na ipabakuna ang mga bata laban sa bulutong tubig. Ang bakuna ay isa sa pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang sakit na ito at ang mga komplikasyon nito. Ang mga bata ay maaaring mabakunahan laban sa bulutong tubig kapag sila ay nasa tamang edad, ayon sa mga patakaran ng bakunasyon sa iyong lugar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *