May 17, 2024

Paano malaman kung magaling na ang Bulutong tubig

Spread the love

Ang bulutong tubig (chickenpox) ay isang viral infection na kadalasang nauubos nang natural sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo. Narito ang mga senyales na maaaring nagsasabing magaling na ang bulutong tubig.

-Wala ng mga pantal

-Pag galing ng blisters

-Komportable ang pakiramdam

-Nakakabalik na sa normal na gawain

-Wala ng lagnat

Ang calamine lotion ay karaniwang ginagamit panlaban sa kati kati ng Bulutong tubig.

CHLORELIEF Calamine Anti-Itch and Rash Lotion 60ml

1. Wala nang Bagong Pantal

Ang pangunahing senyales ng paggaling mula sa bulutong tubig ay ang wala nang paglabas ng bagong pantal o rashes sa balat. Ang mga rashes ay nagiging tuyong balat o natutuyo na at hindi na nagkakaroon ng mga pustules o blisters.

2. Paggaling ng mga Blisters

Ang mga blisters o pustules ng bulutong tubig ay nagiging scabs o natutuyo na. Ito ay normal na bahagi ng paggaling.

3. Nagiging Komportable na Pakiramdam

Ang mga sintomas tulad ng lagnat, pangangati, at pamamaga ay bumabawas o nawawala na.

4. Nagbabalik na ang Regular na Aktibidad

Ang tao ay maaaring bumalik na sa regular na mga gawain sa paaralan o trabaho kapag wala nang bagong pantal, hindi na makakahawa, at nakakaramdam na ng kalusugan.

5. Wala nang Lagnat

Ang lagnat ay nagiging normal na temperatura na ng katawan.

6. Wala nang Karagdagang Komplikasyon

Walang mga karagdagang komplikasyon o sintomas na nagiging sanhi ng pag-aalala.

Mahalaga na tandaan na ang paggaling mula sa bulutong tubig ay maaaring magkakaiba-iba sa bawat tao. Sa ilang mga kaso, maaaring tumagal ito ng mas matagal kaysa sa iba. Sa mga bata, ito ay maaring tumagal ng isang linggo o higit pa. Sa mga matanda, ito ay maaring tumagal ng mas maikli na panahon.

Kung may mga alalahanin ka ukol sa iyong kondisyon o sa kondisyon ng iyong anak, mahalaga na magkonsulta sa isang doktor. Ang doktor ay maaaring magbigay ng karagdagang payo ukol sa pag-aalaga at pananatili sa kalusugan habang nagpapagaling mula sa bulutong tubig.

FAQS- Nakakahawa ng Bulutong tubig kahit nagkaroon na?

Ipinapasa ng bulutong tubig (chickenpox) sa pamamagitan ng airborne droplets mula sa mga taong may aktibong impeksyon. Ito ay nangyayari sa mga sumusunod na sitwasyon.

Mga Taong may aktibong bulutong tubig

Ang mga taong may aktibong bulutong tubig ay may virus sa kanilang katawan at maaring magpakalat ng virus sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing, o pakikipag-communicate sa mga taong wala pang nakaka-develop ng immunity laban sa virus. Sa karaniwang kaso, ang isang tao ay maaaring maging nakakahawa 1-2 araw bago pa ito magkaruon ng mga pantal o rashes at pati na rin habang may mga aktibong pantal o rashes pa ito.

Mga Taong Hindi Pa Nakaka-develop ng Immunity

Ang mga taong wala pang natural na immunity laban sa bulutong tubig o hindi pa naturukan ng bakuna laban dito ay maaring mahawa kapag sila ay nasilayan sa mga taong may aktibong impeksyon. Ito ay lalo na totoo sa mga bata, buntis, o mga may compromised na immune system.

Direct Contact

Ang direktang pag-contact sa mga pustules o blisters ng bulutong tubig o paggamit ng mga gamit na na-infect ng virus ay maari rin magdulot ng impeksyon.

Kapag ang isang tao ay nagkaruon na ng bulutong tubig at ang mga pantal o rashes ay natuyo na, hindi na ito nakakahawa. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pag-iingat, lalo na kung ikaw ay may kasamang mga taong may mataas na panganib na mahawa ng virus, tulad ng mga bata, buntis na kababaihan, o mga may immunodeficiency.

FAQS – Pwede padin magkabulutong tubig kahit matanda na?

Oo, maaaring mangyari ang bulutong tubig (chickenpox) sa mga matanda. Bagamat karaniwang nakikita ang bulutong tubig sa mga bata, ang virus na sanhi nito, na tinatawag na Varicella-Zoster Virus (VZV), ay maaari pa ring magdulot ng impeksiyon sa mga matanda na hindi pa ito naranasan o hindi pa ito naturukan ng bakuna.

Kapag ang bulutong tubig ay nararanasan sa mga matanda, maaaring ito ay mas malubha kaysa sa mga bata. Ang mga sintomas ng bulutong tubig sa mga matanda ay maaaring mag-iba, at ito ay maaaring kasamaan ng lagnat, pangangati, pamamaga, at maraming mga rashes sa balat. Ang impeksiyon sa bulutong tubig sa mga matanda ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon, kabilang ang pneumonia, encephalitis, at iba pang mga karamdaman.

Para maiwasan ang bulutong tubig, maaring magpabakuna ang mga matanda kung hindi pa sila naturukan ng bakuna nito noong kanilang kabataan. Ang bakuna laban sa bulutong tubig ay mayroong dalawang dose na dapat iturok, na may mga ilang buwang agwat sa pagitan. Gayunpaman, ang mga hindi pa naturukan ng bakuna ay maari pa ring magkaruon ng bulutong tubig.

CHLORELIEF Calamine Anti-Itch and Rash Lotion 60ml

Iba pang mga babasahin

Bawal ba Mahanginan ang Taong may Bulutong Tubig?

Dahon ng Bayabas Para sa Bulutong Tubig?

Ointment para sa Bulutong Tubig : Gamot sa pangangati

Mabisang gamot sa Bulutong Tubig o Chicken pox ng Bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *