June 22, 2024

Antibiotic sa Trangkaso, kailangan ba ito sa Gamot?

Spread the love

Ang trangkaso o flu ay kadalasang dulot ng virus, at ang antibiotic ay hindi epektibo laban sa virus. Sa karamihan ng mga kaso ng trangkaso, ang pinakamahusay na paraan upang magpagaling ay ang pamamahinga, pag-inom ng maraming tubig, at pagtutok sa pangangailangan ng iyong katawan.

Ang antibiotic ay karaniwang iniinireseta ng doktor kung ang trangkaso ay may mga komplikasyon o nagiging sanhi ng bacterial infection. Halimbawa, kung may sinusitis, bronchitis, o iba pang mga secondary infection na dulot ng trangkaso, maaaring magreseta ang doktor ng antibiotic.

Mahalaga na konsultahin mo ang iyong doktor bago gamitin ang anumang antibiotic, at sundan ang mga tagubilin na ibinigay ng doktor. Hindi ito inirereseta para sa pangkaraniwang trangkaso o flu, at ang maling paggamit ng antibiotic ay maaaring magdulot ng mga problema tulad ng antibiotic resistance.

Kapag may trangkaso, ang pinakamahalaga ay ang tamang pahinga at malusog na nutrisyon upang mapalakas ang iyong immune system at mapabilis ang iyong paggaling.

Halimbawa ng Antibiotic para sa may Trangkaso na may Bacteria Infection

Ang trangkaso o flu ay kadalasang dulot ng viral infection, kaya’t ang antibiotic ay hindi karaniwang iniinireseta para rito. Subalit, kung ikaw ay may trangkaso at mayroon kang secondary bacterial infection o komplikasyon, maaaring magreseta ng antibiotic ang iyong doktor. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga antibiotic na maaaring gamitin sa mga ganitong sitwasyon:

1.Amoxicillin

Ito ay isang pangkaraniwang antibiotic na maaaring gamitin para sa mga bacterial respiratory infections tulad ng sinusitis o bronchitis.

2. Azithromycin

Ginagamit ang azithromycin para sa mga respiratory tract infections at mga skin infection.

3. Ciprofloxacin

Ito ay isang antibiotic na maaaring gamitin sa mga mas komplikadong bacterial infections.

4. Amoxicillin-Clavulanate

Ito ay isang combination antibiotic na maaaring gamitin para sa mga infection na may mga resistant na bacteria.

5. Clarithromycin

Karaniwang ginagamit ito sa mga respiratory tract infections, tulad ng pneumonia.

6. Doxycycline

Ito ay isang antibiotic na maaaring gamitin sa mga bacterial respiratory infections, skin infections, at iba pa.

7. Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX)

Ito ay isang antibiotic na maaaring gamitin sa mga urinary tract infections at iba pang mga bacterial infections.

Muling tandaan na hindi lahat ng trangkaso ay nangangailangan ng antibiotic, at dapat itong resetahin ng doktor lamang kung ito ay kinakailangan. Ang maling paggamit ng antibiotic ay maaaring magdulot ng antibiotic resistance, kaya’t mahalaga ang konsultasyon sa doktor upang ma-determine kung ang iyong trangkaso ay may kaugnay na bacterial infection.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *