July 23, 2024

Gamot sa trangkaso at sakit ng katawan – Mga over the counter na Gamot

Spread the love

Ang trangkaso o flu ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng influenza virus. Karaniwang nagiging sanhi ito ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon, sore throat, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng pagod, at pananakit ng katawan.

Ang flu virus ay madaling kumalat mula sa isang tao papunta sa isa pa, lalo na kapag nag-ubo o nagbahing ang may sakit. Ito rin ay maaring kumalat sa mga paligid, partikular sa mga pampublikong lugar. Madalas, ang mga tao ay nagkakaroon ng trangkaso tuwing panahon ng tag-lamig dahil mas mataas ang pagkakataon ng pagkahawaan nito.

Mahalaga ang karampatang hygiene practices, gaya ng regular na paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng maskara, upang maiwasan ang trangkaso. Ang bakuna laban sa influenza ay maaaring magbigay-proteksyon laban sa ilang mga strain ng virus, at ang tamang pahinga, pag-inom ng maligamgam na likido, at mga over-the-counter na gamot ay maaaring makatulong sa pag-alis ng mga sintomas.

Subalit, ang mga taong may malalang karamdaman o mababang immune system ay dapat mag-consulto sa kanilang doktor.

Ano ang gamot na karaniwan sa Trangkaso at sakit ng Katawan?

Kapag ikaw ay may trangkaso o sakit ng katawan, maaring subukan ang mga sumusunod na gamot at paraan upang gumaan ang iyong pakiramdam.

Paracetamol

Ito ay over-the-counter na gamot na maaaring makatulong sa pagkontrol ng lagnat, sakit ng ulo, at pananakit ng katawan.

Unilab Biogesic 20 Tablets – 500mg Paracetamol for Quick Relief of Headache and Fever

Tamang Pahinga

Mahalaga ang sapat na pahinga para mapabuti ang iyong immune system at mapabilis ang paggaling.

Pag-inom ng Maraming Tubig

Ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong sa pag-iwas ng dehydration na maaaring maranasan dahil sa trangkaso.

Pagkain ng Malusog

Kumuha ng mga pagkain na mataas sa bitamina at mineral para sa mas mabilis na paggaling. Malaking tulong din ang kanin at sabaw, lalo na’t nahihirapan kang kumain ng malalaki o matigas na pagkain.

Steam Inhalation

Ang pag-inhale ng mainit na singaw mula sa maligamgam na tubig ay maaaring makatulong sa pag-alis ng congestion at pag-kalma sa iyong sore throat.

Antihistamine

Kung ikaw ay may sipon at ubo, ang antihistamine ay maaaring makatulong sa pag-kontrol ng mga sintomas na ito.

CETIZINE TGP Cetirizine 1 BOX (100 10mg capsules) antihistamine for allergy relief

Bawang at Luya

Ang mga natural na sangkap na ito ay kilala sa kanilang antibacterial na epekto at maaaring makatulong sa pagsugpo ng impeksiyon.

GINGER TEA / SALABAT / GINGER BREW 360G

Konsulta sa Doktor

Kung ang iyong mga sintomas ay tumagal o lumala, o kung may iba pang mga komplikasyon, mahalagang kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pag-aalaga at gamot.

Tandaan na hindi lahat ng trangkaso ay kailangan ng antibiotic, lalo na kung ito ay dulot ng virus. Mahalaga rin ang tamang konsultasyon sa doktor para sa wastong diagnosis at treatment.

Mga Over the counter OTC na gamot sa Trangkaso

Maraming over-the-counter (OTC) na gamot na maaaring makatulong sa pag-aalaga ng mga sintomas ng trangkaso. Ngunit bago gamitin ang anumang OTC na gamot, mahalaga na kumonsulta sa isang pharmacist o doktor, lalo na kung ikaw ay may iba’t ibang mga medikal na kondisyon o umiinom ng iba pang mga gamot upang maiwasan ang posibleng epekto ng gamot na ito sa iyong kalusugan. Narito ang ilang mga karaniwang OTC na gamot na ginagamit para sa trangkaso:

Paracetamol (Acetaminophen)

Ito ay pangunahing gamot para sa pagsusustento ng lagnat at pananakit ng katawan. Ito ay makikita sa iba’t ibang mga pangalan ng tatak.

Ibuprofen

Ito ay anti-inflammatory at analgesic na maaaring makatulong sa pag-alis ng sakit ng ulo, lagnat, at pananakit ng katawan. Ito ay maaaring makatulong din sa pagbawas ng pamamaga.

Advil Liquigel Ibuprofen 100s

Antihistamines

Kapag ikaw ay may sipon o alerhiya, ang mga antihistamine ay maaaring makatulong sa pag-aalis ng pangangati at pagsusuka.

Decongestants

Ito ay maaaring makatulong sa pag-alis ng sipon at pananakit ng ilong. Ngunit dapat gamitin nang maingat at hindi pang-mahabang panahon, dahil maaaring magdulot ito ng rebound congestion.

Clariclear Oxymetazoline Hcl 0.05% Nasal Decongestant Spray

Cough Suppressants

Kapag ikaw ay may ubo, maaaring gamitin ang mga cough suppressant para sa temporary relief. Subalit, dapat itong gamitin ayon sa tagubilin ng gamot.

Lozenges

Ang mga lozenges ay maaaring makatulong sa pag-aalis ng sakit ng lalamunan at pag-iritasyon.

Hot Tea

Ang mainit na tsaa, lalo na ang tsaa na may honey at lemon, ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pananakit ng lalamunan at pag-iritasyon.

Vitamin C Supplements

Ipinagkakatiwala ng iba ang vitamin C supplements upang palakasin ang immune system. Subalit, dapat ito gamitin sa tamang dosis.

Huwag kalimutang basahin ang mga tagubilin sa label ng bawat gamot at sundan ang mga ito nang maigi. Kung ang iyong mga sintomas ay hindi nagbabago o lumala, o kung ikaw ay may iba pang mga pangunahing kondisyon, magkonsulta sa iyong doktor.

Ano ang karaniwang Dahilan ng pagkakaroon ng Trangkaso at Sakit ng Katawan?

Ang trangkaso o flu ay isang nakakahawa at pangkaraniwang sakit na dulot ng influenza virus. Narito ang mga karaniwang dahilan ng trangkaso:

1. Influenza Virus

Ang pinaka-karaniwang dahilan ng trangkaso ay ang mga variant ng influenza virus. May iba’t ibang strain ng virus na maaaring magdulot ng flu, at ang mga ito ay madalas na nagbabago kaya’t hindi ka immune sa lahat ng mga strain.

2. Pamamahay ng Virus

Ang flu virus ay madaling kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplets mula sa pag-ubo o pagbahing ng isang taong may trangkaso. Kapag nahawa ka ng virus sa pamamagitan ng paghinga o pag-contact sa mga kontaminadong bagay, maaari kang magkasakit.

3. Cold Weather

Sa mga bansa na may malamig na klima, mas mataas ang posibilidad na magkaruon ng trangkaso sa panahon ng tag-lamig. Ito ay maaaring dahil sa pagkukumpulan ng mga tao sa loob ng mga saradong espasyo at pagkaka-expose sa malamig na temperatura.

4. Mahina o Pababang Immune System

Ang mga taong may mahinang immune system, tulad ng mga bata, matatanda, at mga taong may iba’t ibang kondisyon na nag-aapekto sa kanilang resistensya, ay mas vulnerable sa trangkaso.

5. Kontaminadong Paligid

Ang mga lugar na madalas puntahan ng maraming tao, tulad ng mga opisina, paaralan, at pampublikong transportasyon, ay mga hotbed ng influenza virus. Kapag hindi maayos ang hygiene at sanitation, mas madali itong kumalat.

6. Kawalan ng Pagsunod sa Hygiene Practices

Ang paghahawak sa mukha ng marumi o hindi malinis na kamay, hindi wastong pag-ubo o pagbahing, at kawalan ng tamang paglilinis ng mga kagamitan at paligid ay maaaring magdulot ng pagkalat ng virus.

7. Close Contact sa May Trangkaso

Kapag ikaw ay malapit sa isang taong may trangkaso, mas mataas ang posibilidad na mahawa ka rin ng virus, lalo na kung hindi ka nag-iingat.

Para maiwasan ang trangkaso, mahalaga ang tamang hygiene practices tulad ng paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga taong may trangkaso, at pagpapabakuna sa tamang panahon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *