July 23, 2024

Saan nakukuha ang Rabies ng Aso?

Spread the love

Ang rabies sa mga aso at iba pang hayop ay dulot ng rabies virus. Ang virus na ito ay nakuha at naililipat mula sa isang hayop na may rabies sa iba pang mga hayop o tao sa pamamagitan ng kagat, laway, o mga sugat. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang mga aso ay maaring magkaruon ng rabies.

Kagat ng Hayop na May Rabies

Ang pangunahing paraan ng pagkakaroon ng rabies sa aso ay sa pamamagitan ng kagat ng isa pang hayop na may rabies. Halimbawa, kung ang isang aso ay nakagat ng isang hayop na may rabies, maaring mahawa ito at magdevelop ng rabies.

Kontaminadong Laway

Ang rabies virus ay maaring matagpuan sa laway ng hayop na may rabies. Kung ang laway ng isang hayop na may rabies ay makakapasok sa sugat o bukas na bahagi ng katawan ng aso (halimbawa, sa pamamagitan ng kagat o laway), maaring ito’y magdulot ng pagka-hawa sa rabies.

Laruan o Gamit ng Hayop na Nahawaan ng Rabies

Maari ring makuha ang rabies kung ang aso ay nagsalaysay sa isang gamit o laruan na ginamit ng isang hayop na may rabies, at kung ang laway nito ay hindi natanggal o namatay ang virus bago ito nagamit ng aso.

Bites mula sa Kaka-kontact na Hayop

Kahit na walang diretso o malalang kagat, maaari ring mahawa ang aso kung ito ay regular na kumokontact sa mga hayop na maaring may rabies. Kahit ang simpleng laway na paglambing mula sa hayop na may rabies ay maaaring magdulot ng pagka-hawa.

Ito ay isa pang rason kung bakit ang bakuna laban sa rabies ay napakahalaga para sa mga alagang aso. Ito ay nagbibigay ng proteksyon hindi lamang sa aso laban sa rabies kundi pati na rin sa mga tao na maaring kagatin o labinisan ng kanilang mga aso. Ang pag-iwas sa mga hayop na may rabies at ang tamang bakuna para sa mga aso ay dalawang mahalagang hakbang sa pagkontrol ng rabies.

Pwede padin ba magka-rabies ang nabakunahan ng Aso?

Hindi dapat mangyari na magkaruon ng rabies ang aso na nabakunahan na ng tamang rabies vaccine. Ang rabies vaccine ay epektibong paraan upang mapanatili ang kalusugan ng aso at protektahan ito laban sa rabies virus.

Ang tamang pagbabakuna ay kritikal sa pag-iwas ng rabies. Ang mga alagang aso ay dapat na bakunahan laban sa rabies ayon sa rekomendasyon ng kanilang mga beterinaryo. Karaniwang ibinibigay ang unang rabies vaccine sa mga aso sa edad na tatlong buwan, at sinundan ito ng booster shots.

Sa kabila ng bakuna, hindi ito garantiya na ang aso ay hindi na maaaring mahawa ng rabies sa hinaharap. Ang dahilan dito ay ang rabies virus ay maaaring makuha mula sa kagat ng hayop na may rabies, at ang virus ay maaaring mag-develop sa loob ng ilang buwan bago magdulot ng sintomas. Kaya’t mahalaga ang tamang pagbabakuna, at kung ang aso ay nakagat o na-expose sa isang hayop na may alinlangan na rabies, agad itong dalhin sa beterinaryo para sa evaluation at karagdagang pag-iingat.

Mahalaga ring tandaan na ang mga asong nabakunahan na ng rabies vaccine ay hindi dapat balewalain kapag sila ay nakagat ng hayop na hindi kilala o may posibilidad na may rabies. Kahit na nabakunahan, ang mga asong nakagat ay karaniwang ipinagbibigay alinlangan ng post-exposure prophylaxis (PEP) na bakuna bilang karagdagan na proteksyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *